Ռեդոմիցիան իրենից ներկայացնում է մի երկրի իրավազորությունից մյուսին անցնելու գործընթացը։ Ընկերության ռեդոմիցիլյացիայի մասին որոշումը ղեկավարների կողմից կարող է ընդունվել մի քանի դեպքում: — Ընկերության առաջնային գրանցման երկրում վատթարացող աշխարհաքաղաքական իրավիճակի ազդեցությունը – ընկերության առաջնային գրանցման երկրում հարկային պայմանների փոփոխություն; – ընկերության “կենսագործունեության” պահպանման հետ կապված ծախսերի ավելացում; – ընկերության գրանցման երկրի միջազգային հեղինակության նվազում; –….

Համաշխարհային բանկի կողմից 2017 թվականի սկզբի դրությամբ իրականացված մոնիթորինգի արդյունքներով Հայաստանը զգալիորեն ամրապնդել է իր դիրքերը Doing Business միջազգային վարկանիշում ՝ 190 երկրների ցուցակից 43-ից բարձրանալով 38-րդ հորիզոնական: Ներկայացնում ենք հակիրճ տեղեկատվություն իրավաբանական անձի միջոցով բիզնես վարելու առանձնահատկությունների, հարկման որոշ ասպեկտների և Հայաստանի Հանրապետությունում բիզնեսի համար հարկային արտոնությունների մասին: Իրավաբանական անձի գրանցումը Հայաստանում բիզնես հիմնելու….

Ուսումնասիրելով օտարերկրյա իրավաբանական անձանց ռեդոմիցիլացումը, մենք նշել ենք, որ ռեդոմիցիլացումը իրավաբանական անձի տեղափոխումն է մեկ իրավազորությունից մեկ այլ իրավազորության ներքո: Նախատեսելով օտարերկրյա ընկերություններին Հայաստանի Հանրապետության իրավազորության ներքո տեղափոխելու հնարավորությունը, քաղաքացիական օրենսդրության փոփոխությունների փաթեթը միաժամանակ սահմանել է ՀՀ իրավաբանական անձանց ռեդոմիցիլացման իրավունքը: Այս նյութում ուսումնասիրվելու են ՀՀ-ում գրանցված իրավաբանական անձանց ռեդոմիցիլացման գործընթացի առանձնահատկությունները:  Ռեդոմիցիլացումը մեկնարկում է ՀՀ իրավաբանական….

2016 թ-ի վերջին ՀՀ ազգային ժողովը լրացումներ է կատարել ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքում և մի շարք այլ օրենքներում: Այդ փոփոխությունների շնորհիվ կորպորատիվ իրավունքում պաշտոնապես ներդրվել է իրավաբանական անձանց ռեդոմիցիլացման ինստիտուտը: Այս իրավական նորավեպը փոխառնվել է հաշվի առնելով դրա հաջող կիրառման փորձն Ավստրիայի, Բելգիայի, Իռլանդիայի և Լատվիայի իրավական համակարգերում: Այս իրավական ինստիտուտը նոր հնարավորություններ է տալիս պոտենցիալ ներդրողներին՝….

Շահութահարկը Հայաստանի Հանրապետությունում համարվում է ուղղակի հարկերի տեսակներից մեկը, որը ենթակա է վճարման Հայաստանում ստեղծված եւ գրանցված կազմակերպությունների եւ պայմանագրային ներդրումային ֆոնդերի կողմից, բացառությամբ օտարերկրյա կազմակերպությունների, միջազգային կազմակերպությունների (ոչ ռեզիդենտների) կողմից ստեղծված կենսաթոշակային ֆոնդերի: Ռեզիդենտների համար հարկման օբյեկտ է հանդիսանում Հայաստանի տարածքում ստացված շահույթը, իսկ ոչ ռեզիդենտների համար ՝ հայաստանյան աղբյուրներից ստացվող շահույթը: Այդ շահույթը….

Ազգային ժողովի այսօրվա նիստում առաջին ընթերցմամբ ընդունեց «Հասարակական կազմակերպությունների մասին» օրենքում և հարակից օրինագծերում փոփոխություններ կատարելու փաթեթը: Նախագծին կողմ են քվեարկել 99 պատգամավորներ, ձեռնպահ եղել են 2-ը: Արդարադատության նախարար Արփինե Հովհաննիսյանը, խորհրդարանում ներկայացնելով օրենքն ասել էր, որ նոր օրենքի միջոցով սկզբունքորեն հավասարակշռում են հանրային և քաղաքացիական հասարակության հետաքրքրություն ներկայացնող հարցերը: Նրա խոսքերով՝ նախ և առաջ օրենքում….

Արժեթուղթը, սահմանված ձևի և պարտադիր վավերապայմանների պահպանմամբ, գույքային իրավունքները հավաստող փաստաթուղթ է, որի իրականացումը կամ փոխանցումը հնարավոր է միայն այն ներկայացնելիս: Արժեթղթի փոխանցմամբ փոխանցվում են դրանով հավաստվող բոլոր իրավունքները: ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքով նախատեսվում են ըստ ներկայացնողի, անվանական և օրդերային արժեթղթեր: Ըստ ներկայացնողի արժեթղթով հավաստված իրավունքներն այլ անձի փոխանցելու համար բավական է արժեթուղթը հանձնել այդ անձին և վերջինս….

Ի՞նչն է ենթակա բաժանման ամուսնալուծության ժամանակ Ամուսինների ընդհանուր գույքի բաժանման հետ մեկտեղ կարելի է խոսել բիզնեսի բաժանման հնարավորության մասին: Խոսելով բիզնեսի բաժանման մասին՝ պետք է հասկանալ, որ «բիզնես» հսակացությունը ներառում է իր մեջ ընկերությունում ունեցած ամուսնու բաժնետոմսերը կամ բաժնեմասը, ինչպես նաև անհատ ձեռնարկատիրոջը սեփականության իրավունքով պատկանող գույքը: Ակնհայտ է, որ քաղաքացու գործարար կապերն ու ծանոթությունները չեն….

Առօրյա կյանքում եւ գործարար միջավայրում հաճախ չեն լինում այնպիսի դեպքեր, երբ անձը դրամական միջոցների կամ գույքի բացակայության պատճառով չունի պարտատերերի պահանջների կատարման հնարավորություն: Նման իրավիճակում պարտապանը կարող է սնանկ ճանաչվել (անվճարունակ) ։ Հայաստանում պարտապանները կարող են սնանկ ճանաչվել միայն դատական որոշման հիման վրա: Պարտապանը կարող է սեփական ցանկությամբ սկսել սնանկության (անվճարունակության) ընթացակարգը ՝ ներկայացնելով կամավոր….

24.02.2016 Փաստաբան Վարդան Խեչյանի տեսախորհրդատվություն Թեմա՝ Հայաստանում ընկերության գրանցման կարգը:

30.12.2015 Փաստաբան Վարդան Խեչյանի տեսախորհրդատվություն Թեմա՝ Փակ բաժնետիրական ընկերությունների բաժնետոմսերի ձեռքբերման նախապատվության իրավունքը

Իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալությունն իրականացնում է Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գտնվող իրավաբանական անձանց (բացառությամբ բանկերի և վարկային կազմակերպությունների) և անհատ ձեռնարկատերերի գրանցում, ինչպես նաև իրավաբանական անձանց առանձնացված ստորաբաժանումների ու մասնաճյուղերի գրանցում և զանգվածային լրատվական միջոցների գրանցման հետ կապված գործառնությունների ապահովում: Գրանցման ընթացքում գործակալությունը ստանում և պահպանում է իրավաբանական անձանց տվյալները, որոնք տեղեկանքի տեսքով կարող են տրվել….