Наши услуги

Սնանկություն

Սնանկության մասին վեճը ամենաբարդ և խճճված վեճերից է: Սնանկության ժամանակ կաևոր է հաշվի առնել ոչ միայն բոլոր տնտեսական գործոնները, այլ նաև վերլուծել և ճիշտ հասկանալ գործի իրավական կողմը: Ներկայումս ընկերությունները հաճախ են բախվում անվճարունակության վտանգին և պետք է նշել, որ սնանկության գարծով դատավարությունը բավական բարդ գործընթաց է, որը պետք է վստահել միայն փաստաբանի:

Մեր ընկերության փաստաբանները առաջարկում են հետևյալ ծառայությունները՝

  • սնանկության ռիսկի գնահատում.
  • սնանկության գործնթացի բոլոր կամ առանձին փուլերում շահերի ապահովում.
  • մասնակցություն հարկադիր կատարման գործընթացում.
  • սնանկության գործով պարտատերերի պահանջների իրավական վերլուծություն.
  • դատարանում սնանկության հարցերով ներկայացուցչություն.
  • պարտատերերի հետ համագործակցություն.
  • հաշտության համաձայնագրի կազմում.
  • սնանկության հարցերով խորհրդատվություն: