Registration of the birth, social payments, business in the Republic of Armenia, foreign citizenship, registration of marriage, entrance to Armenia, inheritance law, Liquidation of the legal entity, Registering a company, consular legalization of documents, Apostille Stamp in the RA, certificates and duplicates, IT in the Republic of Armenia, acceptance of inherited property, Customs clearance, military service in Armenia, EAEC Court, property in the Republic of Armenia, bankruptcy procedure, Procurement in the Republic of Armenia, State Register of Home Population, correctly make agreements, divorce in the Republic of Armenia, pharmaceutical products, registration of medicines, invalidity of transactions, deposit in the Republic of Armenia, clinical drug trials, Loan Agreement in Armenia, Surrogacy in the Republic of Armenia, registration of trademarks, authorized capital, Administrative Court of the Republic of Armenia, moral damages, renting of apartments, appeal court decisions, Division of shares, annulment of marriage, kidnapped in Armenia, child adoption in armenia, foreign investments, Mandatory payments , Labor Code, Foreign Arbitral Awards, Foreign Investment, RA Citizenship, Regulation in the Field of Precious Metals, VAT Payment Process, Entry Visas, Financial Security Types, Legal Cooperation, Economic Competition, obligations , Income Tax in Armenia, Excise Tax, International Sale of Goods, Redomiciliation of legal entities, Personal Data Protection, residence status, Tax Rates

Հայաստանում գործող օտարերկրյա իրավաբանական անձանց ռեդոմիցիան

Ռեդոմիցիան իրենից ներկայացնում է մի երկրի իրավազորությունից մյուսին անցնելու գործընթացը։

Ընկերության ռեդոմիցիլյացիայի մասին որոշումը ղեկավարների կողմից կարող է ընդունվել մի քանի դեպքում:

— Ընկերության առաջնային գրանցման երկրում վատթարացող աշխարհաքաղաքական իրավիճակի ազդեցությունը

– ընկերության առաջնային գրանցման երկրում հարկային պայմանների փոփոխություն;

– ընկերության “կենսագործունեության” պահպանման հետ կապված ծախսերի ավելացում;

– ընկերության գրանցման երկրի միջազգային հեղինակության նվազում;

– արտադրական անհրաժեշտություն (ներմուծման/արտահանման պայմանների փոփոխություն, որն իրականացվում է ընկերության միջոցով):

Կազմակերպության տեղափոխումը (ռեդոմիցիլյացիա) ակտուալ է այն պատճառով, որ այն արդեն ունի կոնտրագենտների հետ փոխհարաբերությունների իր օգտակար պատմությունը, կնքված պայմանագրերը, մշակված կապերը, բանկային հաշիվը եւ անունը: Այդ նպատակով անհրաժեշտ է հատուկ կանոնակարգել ընկերության փոխանցման հարցը առաջնային գրանցման օրենսդրության մեջ: Օրենսդրությունը պետք է թույլ տա ընկերություններին լքել պետության իրավական տարածքը եւ տեղափոխվել այլ պետություն ։ Նմանապես, ընդունող պետությունը պետք է օրենսդրական կարգավորում ունենա այլ երկրներից ընկերությունների տեղափոխման համար։

Հայաստանի Հանրապետությունն այսօրվա դրությամբ ունի գործող զարգացած օրենսդրական կոլտորոե թույլ է տալիս ցանկացած երկրից և ցանկացած երկրից ռեդոմիցուլյացիա: Ռեդոմիցիան հավաստվում է” գործունեության շարունակման վկայականով ” (ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 59.1 հոդվածի 1-ին կետ ՝ 2016 թվականի փոփոխություններով): Նոր պետությունում ընկերության գրանցման համար պետք է պահպանվեն հետեւյալ պայմանները:

– տեղափոխվող ընկերությունը նախապես գրանցվում է նոր գտնվելու վայրում,

– իրավասությունը փոխող ընկերությունը պետք է դադարեցնի իր գործունեությունը նախորդ գրանցման երկրում եւ ստանա փաստաթուղթ, որը հաստատում է, որ իր գործունեությունը “հին” իրավասության մեջ դադարեցվել է,

– ընկերության գործունեության դադարեցման մասին փաստաթուղթը, որը հաստատում է ընկերության նախկին իրավասության դադարեցումը, պետք է տրամադրվի նոր գրանցման վայրի ռեգիստրին ժամանակավոր գրանցման պահից որոշակի ժամկետում:

Այսպիսով, ընկերության ռեդոմիցիլյացիայի ընթացակարգը բարդ եւ ժամանակատար գործընթաց է: Մենք առաջարկում ենք ձեզ մեր գրասենյակի աշխատակիցների օգնությունը, որը ներառում է ինչպես նոր իրավասության մեջ ընկերության ստեղծման աշխատանքները, այնպես էլ նախկին գրանցման երկրում բոլոր անհրաժեշտ ձեւականությունների կատարման աշխատանքները: Մենք  երկու ընթացակարգերի հետ ունենք աշխատելու տարիների փորձ, ուրախ կլինենք արդյունավետ համագործակցության համար:

Вернуться