Ասենք, դուք դժգոհ մնացիք պլաստիկ վիրահատության արդյունքներից, այն չի համապատասխանում խոստացածին, կամ ձեր առողջությանը վնաս է պատճառվել ։ Դուք դիմել եք դատախազություն, բժշկին քրեական պատասխանատվության ենթարկել, տուգանել կամ կալանավորել ։ Բայց չէ որ բժշկական շուկայում վիրաբուժական վիրահատությունների արժեքը զգալի է և արտահայտվում է այն մեծ գումարներով, որոնք դուք արդեն վճարել եք ։ Բացի այդ, եթե….

Առաջին հերթին հայկական օրենսդրությամբ թույլատրվում է օտարերկրյա ներդրողների 100% բաժնեմասի տիրապետումը, ինչը թույլ է տալիս նրանց լինել գույքի միակ սեփականատերեր: Երկրորդ, Ինչպես հայտնի է, օտարերկրյա քաղաքացիներին Հայաստանի տարածքում արգելվում է հողեր ձեռք բերել որպես սեփականություն ։ Բայց քանի որ երկարաժամկետ վարձակալության պայմանագրերի կնքումը նրանց թույլատրված է, այն ընկերությունները, որոնց հիմնադիրները օտարերկրյա քաղաքացիներն են, իրավունք ունեն….

Ռեդոմիցիան իրենից ներկայացնում է մի երկրի իրավազորությունից մյուսին անցնելու գործընթացը։ Ընկերության ռեդոմիցիլյացիայի մասին որոշումը ղեկավարների կողմից կարող է ընդունվել մի քանի դեպքում: — Ընկերության առաջնային գրանցման երկրում վատթարացող աշխարհաքաղաքական իրավիճակի ազդեցությունը – ընկերության առաջնային գրանցման երկրում հարկային պայմանների փոփոխություն; – ընկերության “կենսագործունեության” պահպանման հետ կապված ծախսերի ավելացում; – ընկերության գրանցման երկրի միջազգային հեղինակության նվազում; –….

Հայաստանի Հանրապետությունում շահումով խաղերի եւ խաղատների գործունեություն կարող են իրականացնել Հայաստանի Հանրապետությունում գրանցված առեւտրային կազմակերպությունները: Այսինքն ՝ նման գործունեությամբ կարող են զբաղվել միայն ՀՀ ռեզիդենտները ։ Հայաստանի Հանրապետությունում պետական գրանցման կարգը նախատեսված է <<Իրավաբանական անձանց պետական գրանցման, իրավաբանական անձանց առանձնացված ստորաբաժանումների, հիմնարկների և անհատ ձեռնարկատերերի պետական հաշվառման մասին>> ՀՀ օրենքով և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի….

Իրավաբանական անձի պետական գրանցումը կատարվում է ՀՀ արդարադատության նախարարության աշխատակազմի` իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության (այսուհետ՝ Գործակալություն) կողմից, բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական բանկի կողմից գրանցվող կազմակերպությունների (բանկեր, վարկային կազմակերպություններ, ապահովագրական ընկերություններ, պայմանագրային ներդրումային ֆոնդեր և ֆինանսկան այլ կազմակերպություններ, այդ թվում դրանց մասնաճյուղերը, ներկայացուցչությունները և հիմնարկները): Ընդ որում, առևտրային իրավաբանական անձանց գրանցման համար դիմումը կարող է….

Յուրաքանչյուր երկրում գերծում է սեփական վերաբերմունքը  շահումով խաղերի նկատմամբ ։ Որոշ երկրներում խաղատները թույլատրված են, որոշ երկրներում շահումով խաղերի վրա խիստ արգելք է դրված ։ Մենք ձեզ կպատմենք ՀՀ-ում շահումով խաղերի գործունեության կարգավորման առանձնահատկությունների մասին: ՀՀ այն պետությունների թվում է, որտեղ պետությունը նախընտրել է չարգելել գործունեությունը, այլ օրենսդրորեն ամրագրել “խաղի կանոնները” իրավական դաշտում ։ Այստեղ….

Եթե դուք որոշել էք տեղափոխվել արտերկիր կամ փոխել մշտական բնակության վայրը, ապա դուք պետք է օրինականացնեք, կամ տեղադրեք ապոստիլի կնիքը անրաժեշտ փաստաթղթերի վրա։ Հայաստանի Հանրապետությունում ապոստիլն ու հյուպատոսական օրինականացումը կարգավորվում են “Նոտարիատի մասին” ՀՀ օրենքով և “Օտարերկրյա պաշտոնական փաստաթղթերի օրինականացման պահանջը չեղյալ հայտարարելու մասին” Հաագայի 1961 թվականի կոնվենցիայով, ինչպես նաև Հայաստանի և օտարերկրյա պետական մարմինների….

ՀՀ առողջապահության նախարարությունը մշակել է «Ծխախոտային արտադրատեսակների օգտագործման բացասական ազդեցության նվազեցման» մասին նոր օրենսդրական նախագիծ: «Հայկական ժամանակ»-ին հայտնի դարձավ, որ խստացվում է ծխախոտի վաճառքը, սահմանվում է ծխախոտի օգտագործելու սահմանափակումները, սահմանվել է չթույլատրված վայրում ծխախոտ օգտագործելու տուգանքի չափը: Ծխախոտային արտադրատեսակների, ծխախոտային արտադրատեսակների նմանակների, ծխախոտի փոխարինիչների օգտագործումն արգելվում է փակ տարածքներում, հասարակական վայրերում: Ստորեւ ներկայացնում ենք այն վայրերի….

Ժամանակակից պայմաններում ավելի ու ավելի հաճախ են լինում դեպքեր, երբ քաղաքացիները, գտնվելով երկրի սահմաններից, ցանկանում են ամուսնանալ: Նման իրավիճակները հաճախակի տարածում են ստացել նաև Հայաստանում։ Որոնք են օտարերկրյա պետության տարածքում ամուսնության պատճառները: Պատճառները տարբեր են: Օտարերկրյա որոշ զույգեր ստիպված գնում են այդ քայլին այն պատճառով, որ մշտապես բնակվում են այդ պետության տարածքում, աշխատանքային միգրանտներ են….

Անցյալ դարի 90-ական թվականների սկզբին Հայաստանի Հանրապետության իրավական համակարգում ներդրվել է մասնավոր սեփականության իրավունքը, որը գաղափարախոսական մակարդակով ժխտվել է նախորդ յոթ հարյուրամյակների ընթացքում ։ Արդյունքում ՝ մինչև այս պահը պետության ձեռքում գտնվող սեփականությունը ենթարկվել է սեփականաշնորհման և աստիճանաբար փոխանցվել մասնավոր անձանց ձեռքը, հատկապես ակտիվ ապապետականացման է ենթարկվել ՀՀ բնակարանային ֆոնդը։ Սեփականաշնորհված բնակարանի եւ մասնավորեցման սուբյեկտների….

Ազգային ժողովում քննարկվող նախագծերից մեկն առնչվում է հարևանային հարաբերություններին։ Առաջարկվում է ներդնել հարևանային իրավունքը ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքում, որը կարգավորելու է հարևանային հարաբերությունների բնագավառում առկա  վեճեր, խախտումներ և անորոշ իրավիճակներ: Նախագծով հստակեցվել է հարևան հողամասի վրա ընկած ծառերի կամ թփերի պտուղների նկատմամբ սեփականության հարցը, հարևան տարածքից արմատների և ճյուղերի անցումը այլ հողամաս, սահմանվել են կարգավորումներ ջրօգտագործման….

Քաղաքացուն անհայտ բացակայող կամ մահացած ճանաչելու իրավունքն ամրագրված է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքում: Տվյալ իրավական գործիքը ունի կիրառման երկար պատմություն և հաճախ կարող է էական ազդեցություն ունենալ որոշ քաղաքացիների իրավունքների և պարտականությունների համակցության վրա ։ Քաղաքացուն բացակայող ճանաչելու անհրաժեշտություն կարող է առաջանալ այն դեպքում, երբ անհրաժեշտ է կազմակերպել երկար ժամանակ բացակայող քաղաքացու գույքի կառավարումը, գրանցել….