Registration of the birth, social payments, business in the Republic of Armenia, foreign citizenship, registration of marriage, entrance to Armenia, inheritance law, Liquidation of the legal entity, Registering a company, consular legalization of documents, Apostille Stamp in the RA, certificates and duplicates, IT in the Republic of Armenia, acceptance of inherited property, Customs clearance, military service in Armenia, EAEC Court, property in the Republic of Armenia, bankruptcy procedure, Procurement in the Republic of Armenia, State Register of Home Population, correctly make agreements, divorce in the Republic of Armenia, pharmaceutical products, registration of medicines, invalidity of transactions, deposit in the Republic of Armenia, clinical drug trials, Loan Agreement in Armenia, Surrogacy in the Republic of Armenia, registration of trademarks, authorized capital, Administrative Court of the Republic of Armenia, moral damages, renting of apartments, appeal court decisions, Division of shares, annulment of marriage, kidnapped in Armenia, child adoption in armenia, foreign investments, Mandatory payments , Labor Code, Foreign Arbitral Awards, Foreign Investment, RA Citizenship, Regulation in the Field of Precious Metals, VAT Payment Process, Entry Visas, Financial Security Types, Legal Cooperation, Economic Competition, obligations , Income Tax in Armenia, Excise Tax, International Sale of Goods, Redomiciliation of legal entities, Personal Data Protection, residence status, Tax Rates

Ինչով է գրավիչ Հայաստանի Հանրապետության իրավական դաշտը օտարերկրյա ներդրումների համար

Առաջին հերթին հայկական օրենսդրությամբ թույլատրվում է օտարերկրյա ներդրողների 100% բաժնեմասի տիրապետումը, ինչը թույլ է տալիս նրանց լինել գույքի միակ սեփականատերեր:
Երկրորդ, Ինչպես հայտնի է, օտարերկրյա քաղաքացիներին Հայաստանի տարածքում արգելվում է հողեր ձեռք բերել որպես սեփականություն ։ Բայց քանի որ երկարաժամկետ վարձակալության պայմանագրերի կնքումը նրանց թույլատրված է, այն ընկերությունները, որոնց հիմնադիրները օտարերկրյա քաղաքացիներն են, իրավունք ունեն հողամասեր ձեռք բերել որպես սեփականություն ։
Բացի այդ, ՀՀ օրենսդրությամբ ոչ ռեզիդենտներին տրամադրվում են հարկային արտոնությունների տարբեր տեսակներ: Այդ թվում ՝ սարքավորումների եւ ապրանքների ներմուծման դեպքում ԱԱՀ-ի գումարների վճարման հետաձգումը (կառավարության հավանության պայմանով), արտահանման մաքսատուրքերի եւ արտահանման գործառնությունները զսպող այլ սահմանափակումների բացակայությունը, Հայաստանի սահմանամերձ շրջաններում մի շարք հարկերի վճարումից ազատումը ։ Օտարերկրյա ներդրողները ՀՀ-ում նույնպես հնարավորություն են ստանում անվճար արտարժութային գործառնություններ իրականացնել, դրամական միջոցներ փոխանցել, աշխատուժի վարձում իրականացնել առանց սահմանափակումների:
Չորրորդ ՝ օրենսդրության փոփոխության դեպքում օտարերկրյա ներդրողի ցանկությամբ կիրառվում են ներդրման պահին գործող օրենսդրական նորմեր ՝ մինչեւ հինգ տարի ժամկետով:
Հինգերորդ ՝ Հայաստանում գործում են 3 ազատ տնտեսական գոտիներ (ավելացված արժեքի հարկից, գույքահարկից, կազմակերպությունների շահութահարկից, մաքսատուրքերից եւ հավաքագրումներից ազատում) ։ Բացի այդ, բացակայում են վերադարձի սահմանափակումները, ստուգողական միջոցառումները եւ ներդրումային գործունեություն իրականացնելու հատուկ թույլտվությունները:
Վեցերորդ, օտարերկրյա ներդրողները Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ազատված են մաքսային վճարների վճարումից: ԵԱՏՄ անդամ չհանդիսացող երկրներից նյութերի և սարքավորումների/տեխնոլոգիաների ներմուծումը Մաքսային տուրքերով չի հարկվում, որոնք չեն կարող փոխարինվել ԵԱՏՄ անդամ երկրներում արտադրված նյութերով և սարքավորումներով, Հայաստանի տնտեսության գերակա ոլորտներում ներդրումային նախագծերի շրջանակներում, որոնք իրականացվում են բացառապես իր տարածքում (կառավարության առանձին որոշմամբ):
Եվ, վերջապես, յոթերորդ, ներդրումային կապիտալը կարող է տեղադրվել օտարերկրյա ընկերությունների անպատասխանատու կամ աշխարհագրական տեղաբաշխման սահմանափակումների, բացառությամբ այն ոլորտների եւ տարածքների, որտեղ տեղաբաշխումը ներդրումների չի թույլատրվում ի շահ ազգային անվտանգության.

Вернуться