Registration of the birth, social payments, business in the Republic of Armenia, foreign citizenship, registration of marriage, entrance to Armenia, inheritance law, Liquidation of the legal entity, Registering a company, consular legalization of documents, Apostille Stamp in the RA, certificates and duplicates, IT in the Republic of Armenia, acceptance of inherited property, Customs clearance, military service in Armenia, EAEC Court, property in the Republic of Armenia, bankruptcy procedure, Procurement in the Republic of Armenia, State Register of Home Population, correctly make agreements, divorce in the Republic of Armenia, pharmaceutical products, registration of medicines, invalidity of transactions, deposit in the Republic of Armenia, clinical drug trials, Loan Agreement in Armenia, Surrogacy in the Republic of Armenia, registration of trademarks, authorized capital, Administrative Court of the Republic of Armenia, moral damages, renting of apartments, appeal court decisions, Division of shares, annulment of marriage, kidnapped in Armenia, child adoption in armenia, foreign investments, Mandatory payments , Labor Code, Foreign Arbitral Awards, Foreign Investment, RA Citizenship, Regulation in the Field of Precious Metals, VAT Payment Process, Entry Visas, Financial Security Types, Legal Cooperation, Economic Competition, obligations , Income Tax in Armenia, Excise Tax, International Sale of Goods, Redomiciliation of legal entities, Personal Data Protection, residence status, Tax Rates

Շահումով խաղերի, խաղատների գործունեության կարգավորումը Հայաստանի Հանրապետությունում

Յուրաքանչյուր երկրում գերծում է սեփական վերաբերմունքը  շահումով խաղերի նկատմամբ ։ Որոշ երկրներում խաղատները թույլատրված են, որոշ երկրներում շահումով խաղերի վրա խիստ արգելք է դրված ։ Մենք ձեզ կպատմենք ՀՀ-ում շահումով խաղերի գործունեության կարգավորման առանձնահատկությունների մասին: ՀՀ այն պետությունների թվում է, որտեղ պետությունը նախընտրել է չարգելել գործունեությունը, այլ օրենսդրորեն ամրագրել “խաղի կանոնները” իրավական դաշտում ։

Այստեղ կողմ են հանդես գալիս խաղացողը և կազմակերպիչը ։ Կազմակերպչին Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված են մի շարք պահանջներ, օրինակ, խաղատան կամ շահումով խաղերի կազմակերպման գործունեություն  իրականացնել միայն լիցենզիայում նշված վայրում, ապահովել խաղասրահի դրսից դեպի ներս անտեսանելիությունը։

Խաղացողի համար սահմանված են նաև որոշակի սահմանափակումներ։  Խաղացող չի կարող հանդիսանալ  21 տարին չլրացած անձը.

Կազմակերպիչներ հանդիսացող իրավաբանական անձանց գրանցման եւ լիցենզավորման կարգը նախատեսված է հատուկ օրենքով:

Տվյալ ոլորտում խաղատների եւ այլ կազմակերպությունների գործունեությունը կարգավորող գլխավոր իրավական աղբյուրը 07.01.2004 թ. ընդունված ” շահումով խաղերի եւ խաղատների մասին ” Հայաստանի Հանրապետության օրենքն է:

Սակայն գործնականում առաջանում են հարցեր, որոնց պատասխանը պարունակվում է ենթաօրենսդրական ակտերում, այսպես,Խաղային ավտոմատի շահագործումից ստացված հասույթի մեջ շահումների ծրագրավորված ընդհանուր մեծության նվազագույն չափը  սահմանում է կառավարությունը: Հասկանալ բոլոր  նրբությունները կօգնի միայն փորձառու մասնագետ.

Այն դեպքում, եթե դուք հետաքրքրված եք խաղային բիզնեսի ոլորտին միանալու և Հայաստանի տարածքում, կամ ակտիվ խաղացող եք, և դուք ունեք իրավական հարցեր, առաջարկում ենք ձեզ մասնագիտական իրավաբան Վարդան Խեչյանի օգնությունը: Ունենալով երկար տարիների փորձ այս ոլորտում, ինքը կօգնի Ձեզ հեշտությամբ եւ կարճ ժամկետում հասնել Ձեր նպատակին. Ավելի մանրամասն տեղեկություններ ներկայացված են սույն կայքում ծառայությունների բաժնում, կապի տվյալները նույնպես նշված են կայքում:

Вернуться