Видео

Փակ բաժնետիրական ընկերությունների բաժնետոմսերի ձեռքբերման նախապատվության իրավունքը

30.12.2015
Փաստաբան Վարդան Խեչյանի տեսախորհրդատվություն
Թեմա՝ Փակ բաժնետիրական ընկերությունների բաժնետոմսերի ձեռքբերման նախապատվության իրավունքը

Вернуться