06.05.2016 Փաստաբան Վարդան Խեչյանի տեսախորհրդատվություն Թեմա՝ ՀՀ ՔԿԱԳ մարմնում և դատարանում ամուսնության լուծումը:

04.05.2016 Փաստաբան Վարդան Խեչյանի տեսախորհրդատվություն Թեմա՝ Երկքաղաքացիության առավելությունները:

30.04.2016 Փաստաբան Վարդան Խեչյանի տեսախորհրդատվություն Թեմա՝ Աշխատակիցներին արձակուրդ տրամադրելը:

25.04.2016 Փաստաբան Վարդան Խեչյանի տեսախորհրդատվություն Թեմա՝ ՀՀ ոստիկանության մարմիններում տրանսպորտային միջոցի հաշվառումը:

20.04.2016 Փաստաբան Վարդան Խեչյանի տեսախորհրդատվություն Թեմա՝ ՀՀ ՔԿԱԳ մարմիններում ամուսնալուծվելու կարգը:

15.04.2016 Փաստաբան Վարդան Խեչյանի տեսախորհրդատվություն Թեմա՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված աշխատավարձի վճարման կարգը:

12.04.2016 Փաստաբան Վարդան Խեչյանի տեսախորհրդատվություն Թեմա՝ ՀՀ դատարաններում իրականացվող ամուսնալուծությունը:

08.04.2016 Փաստաբան Վարդան Խեչյանի տեսախորհրդատվություն Թեմա՝ Ժառանգատուի պարտականությունների ժառանգումը:

02.04.2016 Փաստաբան Վարդան Խեչյանի տեսախորհրդատվություն Թեմա՝ Բիզնեսի հարկումը Հայաստանում:

26.03.2016 Փաստաբան Վարդան Խեչյանի տեսախորհրդատվություն Թեմա՝ Անհրաժեշտ փատաթղթերի բացակայության դեպքում ՀՀ-ում ժառանգությունն ընդունելը:

20.03.2016 Փաստաբան Վարդան Խեչյանի տեսախորհրդատվություն Թեմա՝ Բիզնեսի հարկումը Հայաստանում:

14.03.2016 Փաստաբան Վարդան Խեչյանի տեսախորհրդատվություն Թեմա՝ Մեկ ծնողի ներկայությամբ երեխային ՀՀ տարածքից դուրս բերելը: