Видео

ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված աշխատավարձի վճարման կարգը

15.04.2016

Փաստաբան Վարդան Խեչյանի տեսախորհրդատվություն
Թեմա՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված աշխատավարձի վճարման կարգը:

Вернуться