Видео

Անհրաժեշտ փատաթղթերի բացակայության դեպքում ՀՀ-ում ժառանգությունն ընդունելը

26.03.2016

Փաստաբան Վարդան Խեչյանի տեսախորհրդատվություն
Թեմա՝ Անհրաժեշտ փատաթղթերի բացակայության դեպքում ՀՀ-ում ժառանգությունն ընդունելը:

Вернуться