Վերջերս բավական պահանջված էր Հայաստանի սահմաններից դուրս գրանցված ընկերությունների համար բանկային հաշիվների բացման ծառայությունը ։ Դա բացատրվում է մի քանի գործոններով, մասնավորապես, նրանով, որ ՀՀ արժութային օրենսդրությունը բավական լայն հնարավորություններ է ընձեռում երկրի սահմաններից դուրս դրամական միջոցներ դուրս բերելու համար, եւ նրանով, որ հայկական բանկերը բավական ճկուն են բանկային ծառայություններ մատուցելիս: Լայնորեն տարածված է հաշիվների….

02.03.2016 Փաստաբան Վարդան Խեչյանի տեսախորհրդատվություն Թեմա՝ Բնակարանի ձեռքբերման ընթացքում կատարվող իրավաբանական ստուգումը:

19.02.2016 Փաստաբան Վարդան Խեչյանի տեսախորհրդատվություն Թեմա՝ ՀՀ անշարժ գույքի շուկայում խարդախություններից պաշտպանվելը:

Իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալությունն իրականացնում է Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գտնվող իրավաբանական անձանց (բացառությամբ բանկերի և վարկային կազմակերպությունների) և անհատ ձեռնարկատերերի գրանցում, ինչպես նաև իրավաբանական անձանց առանձնացված ստորաբաժանումների ու մասնաճյուղերի գրանցում և զանգվածային լրատվական միջոցների գրանցման հետ կապված գործառնությունների ապահովում: Գրանցման ընթացքում գործակալությունը ստանում և պահպանում է իրավաբանական անձանց տվյալները, որոնք տեղեկանքի տեսքով կարող են տրվել….

Ձեռնարկատիրական գործունեություն իրականացնելիս շատ կազմակերպություններ կարող են բախվել գործունեության տարածքի լայնացման անհրաժեշտությանը, որի հետևանքով նրանք գրանցում են իրենց կազմակերպությունների մասնաճյուղերը և ներկայացուցչությունները: ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի համաձայն՝ մասնաճյուղը կամ ներկայացուցչությունը չի հանդիսանում անկախ իրավաբանական անձ, այլ հանդես է գալիս որպես առանձնացված ստորաբաժանում, որը տեղակայված ե իրավաբանական անձի գտնվելու վայրից դուրս: Ներկայացուցչությունն իրականացնում է իրավաբանական անձի շահերի ներկայացման….

Բնակարանի առուվաճառքի գործարք կնքելիս ցանկալի է ամենա սկզբից իրականացնել ձեռքբերվող գույքի բազմակողմանի իրավաբանական ստուգումը: Ի վերջո, հազվադեպ չեն այնպիսի դեպքերը, երբ չարագործները փորձում են օգտվել որոշ քաղաքացիների միամտությունից և ակնթարթային անուշադրությունից, ուստի և ավելորդ չի լինի ծանոթանալ բնակարանների ստուգման կարգին: Անշարժ գույքի վաճառողի ստուգում Առաջին հերթին պետք է ուշադիր լինել վաճառողի հոգեկան և ֆիզիկական առողջության նկատմամբ, քանի….

Վերջին տարիների ընթացքում Հայաստանը բավականին մեծ ուշադրության է արժանացել օտարերկրյա գործարարների կողմից: Հարևան երկրների և այլ գործընկերների հետ առևտրատնտեսական հարաբերությունները բարելավելիս, Հայաստանի Հանրապետությունը օտարերկրացիների համար ստեղծել է առևտրային գործունեություն իրականացնելու շահավետ պայմաններ՝ ներգրավելով դրա փախարեն օտարերկրյա ներդրումներ: Սույն հոդվածում մենք կանդրադառնանք օտարերկրյա մասնակցությամբ իրավաբանական անձանց ստեղծման յուրահատկություններին: Օտարերկրյա իրավաբանական անձանց առանձնացված ստորաբաժանումների և հիմնարկների գրանցման կարգին….

ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 1227-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն՝ ժառանգությունը կարող է ընդունվել ժառանգության բացման օրվանից 6 ամսվա ընթացքում: Եթե 6-ամսյա ժամկետը լրանալուց հետո ժառանգությունը չի ընդունվել, այն անցնում է նույն հերթի մյուս ժառանգներին, իսկ վերջիններիս բացակայության դեպքում՝ հաջորդ հերթի ժառանգներին: Ժառանգությունն ընդունելու ժամկետը բաց թողնելու դեպքում ժառանգելու իրավունքը կարող է վերականգնվել միայն դատարանում: Միանգամից նշենք,….

Գլոբալացման պայմաններում շատ մարդիկ կարող են ամենատարատեսակ պատճառներով հանդիպել իրենց բնակության պետությունը փոխելու կամ Հայաստանում տրամադրված փաստաթղթերը այլ երկրներում ներկայացնելու անհրաժեշտության հետ: Հենց այդ պահին էլ սկսվում է փաստաթղթերի հավաքման լարված գործընթացը: Հասկանակի է, որ ՀՀ պետական մարմնի կողմից տրամադրված փաստաթուղթը մի շարք օբյեկտիվ պատճառներով չի ճանաչվելու օտարերկրյա պետության իրավազոր մարմինների կողմից, սակայն դա չի նշանակում,….

Ի՞նչ է տեղեկանքը: Տեղեկանքն օպերատիվ տեղեկություններ պարունակող և որևէ փաստերի հավաստման կամ նկարագրման նպատակով կազմված պաստաթուղթ է: Տեղեկանքները կարող են տրամադրվել պետական կամ տեղական ինքնակառավարման մարմինների և մասնավոր անձանց կողմից: Շատ հաճախ քաղաքացիություն ձեռք բերելու, ամուսնություն կնքելու, երեխա որդեգրելու և բազմաթիվ այլ գործուղություններ կատարելու համար քաղաքացիներից պահանջվում են տարբեր տեսակի տեղեկանքներ, քանզի մինչև որևէ իրավաբանական նշանակություն ունեցող գործողություն կատարելը պետական….

Ապոստիլով հավաստման ենթակա փաստաթղթեր Ապոստիլով հաստատվում է փաստաթուղթը ստորագրած անձի պաշտոնի, ստորագրության, ինչպես նաև փաստաթղթի վրա դրված կնիքի կամ դրոշմակնիքի իսկությունը: Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության կողմից «Օտարերկրյա պաշտոնական փաստաթղթերի օրինականացման պահանջը չեղյալ հայտարարելու մասին» 1961թ. Հաագայի կոնվենցիայի հիման վրա ապոստիլ դրվում է հետևյալ պաշտոնական փաստաթղթերի վրա` «Նոտարիատի մասին»  ՀՀ օրենքի համաձայն նոտարի կողմից վավերացված կամ….

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն ձեռք բերելը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն չունեցող 18 տարին լրացած և գործունակ յուրաքանչյուր անձ իրավունք ունի դիմելու Հայաստանի Հանրապետություն քաղաքացիություն ստանալու համար, եթե՝ օրենքով սահմանված կարգով վերջին երեք տարին մշտապես բնակվել է Հայաստանի Հանրապետությունում. կարող է բացատրվել հայերեն լեզվով և ծանոթ է Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությանը: Առանց 1-ին և 2-րդ կետերով սահմանված պահանջների պահպանման`….