Видео

ՀՀ անշարժ գույքի շուկայում խարդախություններից պաշտպանվելը

19.02.2016

Փաստաբան Վարդան Խեչյանի տեսախորհրդատվություն
Թեմա՝ ՀՀ անշարժ գույքի շուկայում խարդախություններից պաշտպանվելը:

Вернуться