Անցյալ դարի 90-ական թվականների սկզբին Հայաստանի Հանրապետության իրավական համակարգում ներդրվել է մասնավոր սեփականության իրավունքը, որը գաղափարախոսական մակարդակով ժխտվել է նախորդ յոթ հարյուրամյակների ընթացքում ։ Արդյունքում ՝ մինչև այս պահը պետության ձեռքում գտնվող սեփականությունը ենթարկվել է սեփականաշնորհման և աստիճանաբար փոխանցվել մասնավոր անձանց ձեռքը, հատկապես ակտիվ ապապետականացման է ենթարկվել ՀՀ բնակարանային ֆոնդը։ Սեփականաշնորհված բնակարանի եւ մասնավորեցման սուբյեկտների….

Ազգային ժողովում քննարկվող նախագծերից մեկն առնչվում է հարևանային հարաբերություններին։ Առաջարկվում է ներդնել հարևանային իրավունքը ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքում, որը կարգավորելու է հարևանային հարաբերությունների բնագավառում առկա  վեճեր, խախտումներ և անորոշ իրավիճակներ: Նախագծով հստակեցվել է հարևան հողամասի վրա ընկած ծառերի կամ թփերի պտուղների նկատմամբ սեփականության հարցը, հարևան տարածքից արմատների և ճյուղերի անցումը այլ հողամաս, սահմանվել են կարգավորումներ ջրօգտագործման….

Արձակուրդային շրջանի ավարտից և նոր ուսումնական տարվա բացումից հետո վարձակալած բնակարանների թիվը զգալիորեն աճում է: Բնակելի տարածության վարձակալությունը պետք է ձևակերպվի ՀՀ գործող օրենսդրությամբ սահմանված կանոնների պահպանմամբ: Ցանկանալով խուսափել վարձակալության ձևակերպմամբ պայմանավորված քաշքշուկը՝ շատերը դիմում են անշարժ գույքի շուկայում մասնագիտացվող միջնորդների օգնությանը: Ամեն դեպքում կան այնպիսի մարդիկ, ովքեր ցանկանում են ինքնուրույնաբար կատարել բնակարանի վարձակալությանն առնչվող….

Կեղծ գործարքը ձևակերպվում է առանց իրավաբանական հետևանքներ առաջացնելու մտադրության: Այդ դեպքում բնակարանի առուվաճառքի պայմանագիրը կարող է կազմվել ՀՀ օրենսդրության բոլոր պահանջների պահպանմամբ, սակայն սեփականատիրոջ փոփոխությունը կրելու է ձևական բնույթ: Ըստ էության անշարժ գույքը մնում է սկզբնական սեփականատիրոջ փաստացի տիրապետման ու օգտագործման ներքո և գործարքը կնքվում է անշարժ գույքը թաքցնելու և պարտատերերին գույքի վրա բռնագանձում տարածելու հնարավորությունից զրկելու նպատակներով: Հայաստանում….

26.03.2016 Փաստաբան Վարդան Խեչյանի տեսախորհրդատվություն Թեմա՝ Անհրաժեշտ փատաթղթերի բացակայության դեպքում ՀՀ-ում ժառանգությունն ընդունելը:

02.03.2016 Փաստաբան Վարդան Խեչյանի տեսախորհրդատվություն Թեմա՝ Բնակարանի ձեռքբերման ընթացքում կատարվող իրավաբանական ստուգումը:

19.02.2016 Փաստաբան Վարդան Խեչյանի տեսախորհրդատվություն Թեմա՝ ՀՀ անշարժ գույքի շուկայում խարդախություններից պաշտպանվելը:

28.01.2016 Փաստաբան Վարդան Խեչյանի տեսախորհրդատվություն Թեմա՝ Նվիրատվությունը Հայաստանում. ինչպե՞ս ստանալ ժառանգությունը մինչև ժառանգատուի մահը:

02.12.2015 Փաստաբան Վարդան Խեչյանի տեսախորհրդատվություն Թեմա՝ Նորակառույց շենքից բնակարան գնելու յուրահատկությունները

Բնակարանի առուվաճառքի գործարք կնքելիս ցանկալի է ամենա սկզբից իրականացնել ձեռքբերվող գույքի բազմակողմանի իրավաբանական ստուգումը: Ի վերջո, հազվադեպ չեն այնպիսի դեպքերը, երբ չարագործները փորձում են օգտվել որոշ քաղաքացիների միամտությունից և ակնթարթային անուշադրությունից, ուստի և ավելորդ չի լինի ծանոթանալ բնակարանների ստուգման կարգին: Անշարժ գույքի վաճառողի ստուգում Առաջին հերթին պետք է ուշադիր լինել վաճառողի հոգեկան և ֆիզիկական առողջության նկատմամբ, քանի….

ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 1227-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն՝ ժառանգությունը կարող է ընդունվել ժառանգության բացման օրվանից 6 ամսվա ընթացքում: Եթե 6-ամսյա ժամկետը լրանալուց հետո ժառանգությունը չի ընդունվել, այն անցնում է նույն հերթի մյուս ժառանգներին, իսկ վերջիններիս բացակայության դեպքում՝ հաջորդ հերթի ժառանգներին: Ժառանգությունն ընդունելու ժամկետը բաց թողնելու դեպքում ժառանգելու իրավունքը կարող է վերականգնվել միայն դատարանում: Միանգամից նշենք,….

Գործի նախապատմությունը. Ա.Ի-ն դիմել է խնդրել է փաստաբան Վարդան Խեչյանին և հայտնել, որ “…”հասցեում գտնվող անշարժ գույքը սեփականության իրավունքով գրանցված է Մ.Ա-ի անվամբ: Վերջինիս տվել է … ԱՄՆ դոլար բնակարանը գնելու համար:  Բացի այդ, Մ.Ա-ն միայնակ է ապրում, չունի ժառանգներ և նրա նկատմամբ խնամք և հոգ է տանում ինքը: Վերջերս, Մ.Ա-ն  անսպասելիորեն մահացել է և….