Registration of the birth, social payments, business in the Republic of Armenia, foreign citizenship, registration of marriage, entrance to Armenia, inheritance law, Liquidation of the legal entity, Registering a company, consular legalization of documents, Apostille Stamp in the RA, certificates and duplicates, IT in the Republic of Armenia, acceptance of inherited property, Customs clearance, military service in Armenia, EAEC Court, property in the Republic of Armenia, bankruptcy procedure, Procurement in the Republic of Armenia, State Register of Home Population, correctly make agreements, divorce in the Republic of Armenia, pharmaceutical products, registration of medicines, invalidity of transactions, deposit in the Republic of Armenia, clinical drug trials, Loan Agreement in Armenia, Surrogacy in the Republic of Armenia, registration of trademarks, authorized capital, Administrative Court of the Republic of Armenia, moral damages, renting of apartments, appeal court decisions, Division of shares, annulment of marriage, kidnapped in Armenia, child adoption in armenia, foreign investments, Mandatory payments , Labor Code, Foreign Arbitral Awards, Foreign Investment, RA Citizenship, Regulation in the Field of Precious Metals, VAT Payment Process, Entry Visas, Financial Security Types, Legal Cooperation, Economic Competition, obligations , Income Tax in Armenia, Excise Tax, International Sale of Goods, Redomiciliation of legal entities, Personal Data Protection, residence status, Tax Rates

Բնակարանի առուվաճառքի կեղծ գործարքը և պարտքերի վճարումից խուսափելը

Կեղծ գործարքը ձևակերպվում է առանց իրավաբանական հետևանքներ առաջացնելու մտադրության: Այդ դեպքում բնակարանի առուվաճառքի պայմանագիրը կարող է կազմվել ՀՀ օրենսդրության բոլոր պահանջների պահպանմամբ, սակայն սեփականատիրոջ փոփոխությունը կրելու է ձևական բնույթ: Ըստ էության անշարժ գույքը մնում է սկզբնական սեփականատիրոջ փաստացի տիրապետման ու օգտագործման ներքո և գործարքը կնքվում է անշարժ գույքը թաքցնելու և պարտատերերին գույքի վրա բռնագանձում տարածելու հնարավորությունից զրկելու նպատակներով:

Հայաստանում նման պրակտիկան բավականին տարածված է և պարտապանները նախապես փորձում են փոխանցել բնակարանի կամ այլ տեսակի անշարժ գույքի նկատմամբ սեփականության իրավունքն իրենց վստահված անձանց և հարազատներին, ուստի նմանատիպ վեճերի վերաբերյալ դատական գործերի թիվը բարձր է:

Կեղծ գործարքի վիճարկումը 

Գործարքն անվավեր ճանաչելու համար պետք է ապացուցվի, որ նախկին սեփականատերը պահպանել է իր կապն ու հետաքրքրվածությունը օտարված անշարժ գույքի օբյեկտի նկատմամբ և փաստացի օգտագործում է այն: Այդ փաստն ապացուցելու նպատակով որպես վկաներ կարող են ներգրավվել նախկին սեփականատիրոջ հարևանները, որոնց ցուցմունքները կհաստատեն, որ վերջինս մինչ օրս բնակվում է այդ բնակակելի տարածքում: Բացի այդ, դուք կարող եք դիմել ոստիկանության մարմիններին՝ վաճառած բնակարանում վաճառողի բնակության փաստը ստուգելու խնդրանքով, ինչից հետո կկազմվի ապացուցողական ուժ ունեցող արձանագրություն:

Որպես գործարքի կեղծությունն ապացուցող այլ հանգամանքներ կարող են դիտարկվել բնակարանի հանձնման-ընդունման ակտի կամ բնակարանի ձեռքբերման գնի վճարումը հաստատող փաստաթղթի բացակայությունը: Ի հավաստումն կեղծ գործարքի կարող է ներկայացվել ՀՀ հարկային մարմինների կողմից տրամադրվող գնորդի եկամուտների վերաբերյալ հարցման պատասխանը, քանզի երբեմն կեղծ գործարքի ընթացքում որպես գնորդ հանդես է գալիս բնակարան ձեռք բերելու ֆինանսական հնարավորություն չունեցող անձ և նման իրավիճակում դատարանը կհամոզվի, որ բնակարանը փոխանցվել էր գույքը պարտատերերից թաքցնելու նպատակով, ինչի հիման վրա գործարքը կարող է անվավեր ճանաչվել:

Կեղծ գործարքի կողմերի գործողությունները

Գործարքն անվավեր ճանաչելու հնարավորությունը նվազեցնելու համար պայմանագրի կողմերը հաճախակի դիմում են մի շարք տարբեր գործողությունների: Երբեմն գնորդն անում է ամեն ինչ իրենից կախված ձեռքբերած բնակարանի նկատմամբ փաստացի օգտագործումն ու խնամքն ապացուցելու համար. օրինակ՝ հաշվառվում է այդ բնակարանի հասցեով, իր անունից կատարում է կոմունալ վճարումները, վճարում է անշարժ գույքի գույքահարկը, իր անունից կնքում է բնակարանի վերանորոգման կամ ապրանքների մատակարարման պայմանագրեր, իսկ վաճառողն իր հերթին կազմում է փոխառության պայմանագիր՝ բնակարանի վաճառքից ստացած միջոցների ճակատագիրը ցույց տալու համար:

ՀՀ անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեում գրանցված գործարքը վիճարկելը բավականին բարդ գործընթաց է, ուստի և պետք է ուշադրություն դարձվի պետական գրանցմանը նախորդող գործողություններին: Ստուգեք գումարի փոխանցումը հաստատող ստացականի առկայության կամ բացակայության փաստը, քանի որ անշարժ գույքի առուվաճառքի պայմանագիրը միշտ չէ, որ ապացուցում է գումար ստանալու հանգամանքը: Բացի այդ, ուշադրություն պետք է դարձվի բնակարանի հանձնման-ընդունման ակտին, քանի որ հենց այդ փաստաթուղթն է ֆիքսում գույքը գնորդին փոխանցելու պահը:  

Եթե կողմերը կազմել են վերոհիշյալ բոլոր փաստաթղթերը, ապա այդ դեպքում պետք է անցկացնել դատական փորձաքննություն, քանի որ գործարքի կողմերը կարող էին կեղծել դրանք: Եթե փորձաքննության արդյունքում հաստատվի, որ բնակարանի հանձնման-ընդունման ակտը կամ գումարի փոխանցման ստացականը կազմվել են՝ դրանցում նշված ամսաթվերից ուշ, այդ հանգամանքը վկայակոչելու է փաստաթղթերի կեղծման մասին: 

13.04.2016

Вернуться