Registration of the birth, social payments, business in the Republic of Armenia, foreign citizenship, registration of marriage, entrance to Armenia, inheritance law, Liquidation of the legal entity, Registering a company, consular legalization of documents, Apostille Stamp in the RA, certificates and duplicates, IT in the Republic of Armenia, acceptance of inherited property, Customs clearance, military service in Armenia, EAEC Court, property in the Republic of Armenia, bankruptcy procedure, Procurement in the Republic of Armenia, State Register of Home Population, correctly make agreements, divorce in the Republic of Armenia, pharmaceutical products, registration of medicines, invalidity of transactions, deposit in the Republic of Armenia, clinical drug trials, Loan Agreement in Armenia, Surrogacy in the Republic of Armenia, registration of trademarks, authorized capital, Administrative Court of the Republic of Armenia, moral damages, renting of apartments, appeal court decisions, Division of shares, annulment of marriage, kidnapped in Armenia, child adoption in armenia, foreign investments, Mandatory payments , Labor Code, Foreign Arbitral Awards, Foreign Investment, RA Citizenship, Regulation in the Field of Precious Metals, VAT Payment Process, Entry Visas, Financial Security Types, Legal Cooperation, Economic Competition, obligations , Income Tax in Armenia, Excise Tax, International Sale of Goods, Redomiciliation of legal entities, Personal Data Protection, residence status, Tax Rates

Ինչպե՞ս կարելի է սեփական ուժերով ձևակերպել բնակելի տարածության վարձակալությունը

Արձակուրդային շրջանի ավարտից և նոր ուսումնական տարվա բացումից հետո վարձակալած բնակարանների թիվը զգալիորեն աճում է: Բնակելի տարածության վարձակալությունը պետք է ձևակերպվի ՀՀ գործող օրենսդրությամբ սահմանված կանոնների պահպանմամբ: Ցանկանալով խուսափել վարձակալության ձևակերպմամբ պայմանավորված քաշքշուկը՝ շատերը դիմում են անշարժ գույքի շուկայում մասնագիտացվող միջնորդների օգնությանը: Ամեն դեպքում կան այնպիսի մարդիկ, ովքեր ցանկանում են ինքնուրույնաբար կատարել բնակարանի վարձակալությանն առնչվող գործողություններն` առանց կողմնակի անձանց դիմելու: Նրանց համար շատ օգտակար կլինի ծանոթանալ ներքևում շարադրված տեղեկատվությանը:

Ինչպե՞ս գտնել վարձակալ

Խելամիտ վարձավճարը բնակելի տարածության պահանջարկը կանխորոշող գլխավորագույն գործոնն է: Վարձավճարի չափը կախված է բնակարանի վիճակից, դրա տրանսպորտային մատչելիությունից, կահավորվածությունից, շենքի ընդհանուր վիճակից, ինչպես նաև բնակարանի գտնվելու վայրից: Հիմնականում վարձակալները փնտրում են թեթև վերանորոգված բնակարաններ, որոնք կահավորված են էժան և պրակտիկ կահույքով և ապահովված են անհրաժեշտ կենցաղային տեխնիկայով:

Ինչպե՞ս անցկացնել բնակարանի զննությունը

Նախքան հնարավոր վարձակալներին բնակարանը ցուցադրելը անհրաժեշտ է այն պատրաստել՝ մաքրել բոլոր սենյակները և ստուգել տեխնիկայի սարքինությունը: Եթե վարձակալը կպահանջի տրամադրել բնակարանի նկատմամբ սեփականության իրավունքի վկայականը կամ կոմունալ ծառայությունների գծով ունեցած պարտքերի մարման փաստը հավաստող ապացույց, պետք է կատարել իր ցանկությունը: Հաճախ բնակարանի վարձակալությունը չի առաջացնում որևէ խնդիր, սակայն որոշ դեպքերում անշարժ գույքը կարող է ունենալ մի քանի սեփականատեր և դրա արդյունքում վարձակալության պայմանագիր կնքելու համար պետք է լինելու նրանց համաձայնությունը: Քիչ չեն այնպիսի դեպքեր, երբ վարձակալության պետական գրանցումից հետո բնակելի տարածության համասեփականատերերից մեկը վերադառնում է բնակություն հաստատելու նպատակով, իսկ տանն արդեն ապրում են վարձակալներ: Նման իրավիճակից խուսափելու համար համասեփականատիրոջ համաձայնությունը հաստատվում է նրա կողմից տրված լիազորագրով:

Հիշեք, որ որևէ ազգականի կողմից բնակելի տարածքը վարձակալությամբ հանձնելը չի թույլատրվում առանց պատշաճ կերպով ձևակերպած լիազորագրի:

Վճարումների կատարման կարգը

Վարձակալության վերաբերյալ համաձայնություն ձեռք բերելուց հետո վարձատուն և վարձակալը միշտ չէ, որ կարողանում են միանգամից պայմանագիր կնքել, քանզի հաճախ նրանց մոտ բացակայում են անհրաժեշտ փաստաթղթերը կամ գումարը, ուստի նրանց միջև կնքվում է նախավճարի մասին պայմանագիր (համաձայնություն), որպեսզի վարձատուն վստահությամբ կարողանա հանել բնակարանը վարձակալությամբ տրվող բնակարանների ցանկից: ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքով նախատեսվում է, որ նախավճար է համարվում այն դրամական գումարը, որ պայմանավորվող կողմերից մեկը պայմանագրով հասանելիք վճարների հաշվին տալիս է մյուս կողմին` իբրև պայմանագրի կնքման ապացույց և դրա կատարման ապահովում:

Նախավճարի գումարի չափը համաձայնեցվում է վարձատուի և վարձակալի համաձայնությամբ: Համաձայնության մեջ պետք է հստակեցնել, ի ապահովումն որ պարտականության է այն կնքվել և նշել, որ փոխանցվող գումարը հանդիսանում է նախավճար: Եթե վարձակալը հրաժարվի բնակարանի վարձակալությունից, ապա փոխանցած գումարը մնալու է վարձատուի մոտ: Եթե բնակարանն ինչ-որ պատճառներով հանձնվում է երրորդ անձի, վարձատուն վերադարձնում է վարձակալին նախավճարի կրկնապատիկը: Հիշեք՝ նախավճարի համաձայնությունը պետք է կնքվի գրավոր:

Եթե կա մտավախություն, որ վարձակալության ժամկետի ավարտից հետո վարձակալը կբերի օգտագործվող գույքն անպիտան վիճակի, չի կատարելու կոմունալ վճարումներ կամ չի պահպանելու վարձակալության մնացած պայմանները, պայմանագրում պետք է ներառել դեպոզիտի (այլ կերպ կոչված՝ գումարային գրավի) վերաբերյալ պայմանը: Նախավճարը կատարվում է առաջին ամսվա վարձավճարը փոխանցելու պահին և այն մնում է վարձատուի մոտ մինչ վարձակալության ավարտ: Եթե վարձակալության ավարտի դրությամբ տեղի են ունեցել պայմանագրի պայմանների խախտումներ, վարձակալի կողմից պատճառված վնասը հատուցվում է նշված գումարից:

Վարձակալության դիմաց վճարվող պարբերական վճարումների չափը սահմանվում է կողմերի համաձայնությամբ: Հիմնականում վարձավճարը վճարվում է յուրաքանչյուր ամիս, սակայն կողմերի համաձայնությամբ կարող է հաստատվել վճարումների կատարման այլ ժամկետ:

Բնակելի տարածության վարձակալության պայմանագրի կնքման ձևը

Բնակելի տարածության վարձակալության պայմանագիրը կնքվում է գրավոր և ենթակա է նոտարական վավերացման: Դրանից հետո պայմանագրով տրվող իրավունքը պետք է գրանցվի ՀՀ ԿԱ կադաստրի պետական կոմիտեում: Հաշվի առեք, որ վարձակալության իրավունքը ծագում է միայն այդ իրավունքի պետական գրանցման պահից: Եթե վարձակալության ժամկետը պայմանագրով որոշված չէ, այն համարվում է անորոշ ժամկետով կնքված:

Պրակտիկայում կան շատ դեպքեր, երբ փաստացի վարձակալական հարաբերությունները չեն ֆիքսվում կողմերի միջև կնքվող պայմանագրի միջոցով և, հետևաբար, չեն գրանցվում: Այս պրակտիկան պայմանավորված է վարձակալությունից բխող հարկային վճարումները չկատարելու վարձատուի ցանկությամբ: Սակայն այս դեպքում կա հնարավորություն, որ վարձակալը չի կատարելու իր պարտականությունը և կլքի բնակելի տարածությունն առանց կոմունալ վճարումների և վարձավճարի գումարները վճարելու: Նման պարագայում ձեր իրավունքների օրինական պաշտպանության հնարավորությունը գրեթե բացառվելու է, ուստի խորհուրդ է տրվում ձևակերպել վարձակալությունը՝ պահպանելով ՀՀ օրենսդրության բոլոր պահանջները:

16.06.2016

Вернуться