Видео

Բնակարանի ձեռքբերման ընթացքում կատարվող իրավաբանական ստուգումը

02.03.2016

Փաստաբան Վարդան Խեչյանի տեսախորհրդատվություն
Թեմա՝ Բնակարանի ձեռքբերման ընթացքում կատարվող իրավաբանական ստուգումը:

Вернуться