Registration of the birth, social payments, business in the Republic of Armenia, foreign citizenship, registration of marriage, entrance to Armenia, inheritance law, Liquidation of the legal entity, Registering a company, consular legalization of documents, Apostille Stamp in the RA, certificates and duplicates, IT in the Republic of Armenia, acceptance of inherited property, Customs clearance, military service in Armenia, EAEC Court, property in the Republic of Armenia, bankruptcy procedure, Procurement in the Republic of Armenia, State Register of Home Population, correctly make agreements, divorce in the Republic of Armenia, pharmaceutical products, registration of medicines, invalidity of transactions, deposit in the Republic of Armenia, clinical drug trials, Loan Agreement in Armenia, Surrogacy in the Republic of Armenia, registration of trademarks, authorized capital, Administrative Court of the Republic of Armenia, moral damages, renting of apartments, appeal court decisions, Division of shares, annulment of marriage, kidnapped in Armenia, child adoption in armenia, foreign investments, Mandatory payments , Labor Code, Foreign Arbitral Awards, Foreign Investment, RA Citizenship, Regulation in the Field of Precious Metals, VAT Payment Process, Entry Visas, Financial Security Types, Legal Cooperation, Economic Competition, obligations , Income Tax in Armenia, Excise Tax, International Sale of Goods, Redomiciliation of legal entities, Personal Data Protection, residence status, Tax Rates

Օտարերկրյա մասնակցությամբ իրավաբանական անձի գրանցման յուրահատկություններ

Վերջին տարիների ընթացքում Հայաստանը բավականին մեծ ուշադրության է արժանացել օտարերկրյա գործարարների կողմից: Հարևան երկրների և այլ գործընկերների հետ առևտրատնտեսական հարաբերությունները բարելավելիս, Հայաստանի Հանրապետությունը օտարերկրացիների համար ստեղծել է առևտրային գործունեություն իրականացնելու շահավետ պայմաններ՝ ներգրավելով դրա փախարեն օտարերկրյա ներդրումներ: Սույն հոդվածում մենք կանդրադառնանք օտարերկրյա մասնակցությամբ իրավաբանական անձանց ստեղծման յուրահատկություններին: Օտարերկրյա իրավաբանական անձանց առանձնացված ստորաբաժանումների և հիմնարկների գրանցման կարգին ծանոթանալու համար սեղմեք սույն հղումը:

Ընդհանուր պահանջներ

Հարկ է նշել, որ առևտրային կազմակերպություն գրանցելիս դուք կարող եք ընտրել մի քանի կազմակերպաիրավական ձև՝ ԲԲԸ, ՓԲԸ, ՍՊԸ: Օտարերկրացիները շատ դեպքերում իրենց նախընտրությունը տալիս են ՍՊԸ-ին: Դա կարելի է բացատրել նրանով, որ այս կազմակերպաիրավական ձևն ավելի հարմար է իրավաբանական անձի կառավարումն իրականացնելու և որոշումներ ընդունելու համար:

Հայաստանում կազմակերպություն գրանցելիս նախ և առաջ պետք է որոշել իրավաբանական անձի անվանումը: Անվանումը պարտադիր գրանցվում է հայերենով, սակայն օրենքով նախատեսվում է ռուսերեն և անգլերեն անվանումներ գրանցելու հնարավորություն՝ ըստ հիմնադրի (հիմնադիրների) ցանկության: Հիշեք՝ ֆիրմային անվանման մեջ որոշ բառեր կամ բառակապակցություններ օգտագործելու համար (օրինակ՝ «Հայաստան») օրենքով սահմանվում է պետական տուրքի վճարման պարտականություն:

Կազմակերպության գրանցման համար պետք է նախապես պատրաստել և ՀՀ իրավաբանական անձանց ռեգիստր ուղարկել հետևյալ փաստաթղթերը՝

  • գրանցման մասին դիմում.
  • հիմնադիրների (միանձնյա հիմնադրի) որոշում կամ հիմնադիր ժողովի արձանագրություն՝ իրավաբանական անձ ստեղծելու մասին.
  • հիմնադիրների (միանձնյա հիմնադրի) կամ հիմնադիրների ժողովի կողմից հաստատած իրավաբանական անձի կանոնադրություն.
  • իրավաբանական անձի գործադիր մարմնի՝ իրավաբանական անձ ստեղծելու մասին որոշում.
  • հիմնադիր կազմակերպության վերաբերյալ տեղեկություններ, եթե իրավաբանական անձի հիմնադիրների թվում առկա է ՀՀ իրավաբանական անձ.
  • ստեղծվող կազմակերպության գործադիր մարմնի ղեկավարի վերաբերյալ տեղեկություններ (անձնագրային տվյալներ, հասցե և այլն):

Օտարերկրացիների կողմից իրավաբանական անձի գրանցման յուրահատկությունները

Վերոհիշյալ փաստաթղթերը կարելի է համարել իրավաբանական անձի գրանցման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի հիմնական ցանկ: Սակայն եթե նոր կազմակերպության հիմնադիրը հանդիսանում է օտարերկրյա քաղաքացի կամ իրավաբանական անձ, պետք է ներկայացվեն լրացուցիչ փաստաթղթեր: Այսպիսով, եթե նոր իրավաբանական անձի հիմնադիրն օտարերկրյա իրավաբանական անձ է, ապա իրավաբանական անձը, բացի նշված փաստաթղթերից, պետք է ներկայացվեն այդ իրավաբանական անձի հիմնադիր փաստաթղթերը (օրինակ՝ կանոնադրություն) և օտարերկրյա պետության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի կողմից տրված քաղվածքը կամ այլ հավասարազոր փաստաթուղթը, որով կհաստատվի իրավաբանական անձի իրավական կարգավիճակը:

Օտարերկրյա քաղաքաղու դեպքում հիմնական փաստաթղթերի հետ միասին պետք է ներկայացնել անձը հաստատող փաստաթղթի (անձնագիր) պատճենը: Բոլոր այդ փաստաթղթերը պետք է թարգամանվեն հայերենով և վավերացվեն նոտարական կարգով, քանզի Հայաստանի պետական լեզուն հայերենն է: Բացի այդ, ՀՀ պետական մարմինների կողմից ճանաչում ստանալու համար օտարերկրյա փաստաթղթերը պետք է անցնեն միջազգային օրինականացման գործընթացը (հյուպատոսական օրինականացում կամ ապոստիլավորում): Փաստաթղթերի հյուպատոսական օրինականացումը սովորաբար անցնում է 2 փուլ. Հայաստանում ներկայացվող փաստաթուղթը սկզբից թարգմանվում է հայերեն լեզվով և վավերացվում է նոտարի կողմից, ինչից հետո նոտարի ստորագրությունը պետք է հաստատվի օտարերկրյա պետական մարմինների կողմից, իսկ դրանից հետո օրինականացումն ավարտին հասցնելու նպատակով փաստաթուղթը ուղարկվում է ՀՀ հյուպատոսական հիմնարկ:      

Եթե ձեր պետությունը հանդիսանում է «Օտարերկրյա պաշտոնական փաստաթղթերի օրինականացման պահանջը չեղյալ հայտարարելու մասին» 1961 թ-ի Հաագայի կոնվենցիայի մասնակից, հյուպատոսական օրինականացման կարիք չկա: Այս դեպքում ՀՀ-ում կազմակերպություն բացելու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի վրա դրվում է ապոստիլ: Նշենք, որ սույն կարգը զգալիորեն պարզեցնում է փաստաթղթերի ձևակերպման գործընթացը, քանի որ այն իրականացվում է ավելի սեղմ ժամկետներում: Փաստաթուղթն ապոստիլով հաստատելու համար դուք պետք է դիմեք ձեր պետության լիազորված մարմնին (օրինակ՝ Հայաստանում ապոստիլը դրվում է ՀՀ արդարադատության նախարարության և որոշ դեպքերում ՀՀ ԱԳՆ աշխատակազմի հյուպատոսական վարչության կողմից):

ՀՀ միջազգային պայմանագրերը սահմանում են մի շարք պետություններ, որոնց պաշտոնական փաստաթղթերը ենթակա չեն պարտադիր հյուպատոսական օրինակացման և ապոստիլավորման: Այդ երկրների ցանկը հետևյալն է՝ Բելառուս, Վրաստան, Ղազախստան, Ղրղզստան, Մոլդովա, Ռուսաստան, Տաջիկստան, Թուրքմենստան, Ուզբեկստան, Ուկրաինա, Բուլղարիա և Լիտվա: Այսպիսով, նշված երկրներում տրված փաստաթղթերը չեն ենթարկվում հյուպատոսական օրինականացման կամ ապոստիլավորման, այլ միայն թարգմանվում են հայերենով և վավերացվում են նոտարական կարգով:

Ինչպես մենք տեսնում ենք, օտարերկրյա մասնակցությամբ իրավաբանական անձի գրանցումը կարող է կանգնեցնել որոշակի դժվարությունների առջև: Հայաստանում իրավաբանական անձ գրանցելիս դուք կարող եք դիմել մեր փաստաբանական գրասենյակի օգնությանը: Մեր գրասենյակն օտարերկրյա մասնակցությամբ կազմակերպություններ գրանցելու մեծ փորձ ունի և կօգնի ձեզ արագ կատարել իրավաբանական անձի գրանցման համար հարկավոր բոլոր գործողությունները: Բացի այդ, եթե դուք չունեք իրավաբանական հասցե, մենք կտրամադրենք այն:

15.10.2015

Вернуться