Եթե դուք որոշել էք տեղափոխվել արտերկիր կամ փոխել մշտական բնակության վայրը, ապա դուք պետք է օրինականացնեք, կամ տեղադրեք ապոստիլի կնիքը անրաժեշտ փաստաթղթերի վրա։ Հայաստանի Հանրապետությունում ապոստիլն ու հյուպատոսական օրինականացումը կարգավորվում են “Նոտարիատի մասին” ՀՀ օրենքով և “Օտարերկրյա պաշտոնական փաստաթղթերի օրինականացման պահանջը չեղյալ հայտարարելու մասին” Հաագայի 1961 թվականի կոնվենցիայով, ինչպես նաև Հայաստանի և օտարերկրյա պետական մարմինների….

Ձեռնարկատիրական գործունեություն իրականացնելիս շատ կազմակերպություններ կարող են բախվել գործունեության տարածքի լայնացման անհրաժեշտությանը, որի հետևանքով նրանք գրանցում են իրենց կազմակերպությունների մասնաճյուղերը և ներկայացուցչությունները: ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի համաձայն՝ մասնաճյուղը կամ ներկայացուցչությունը չի հանդիսանում անկախ իրավաբանական անձ, այլ հանդես է գալիս որպես առանձնացված ստորաբաժանում, որը տեղակայված ե իրավաբանական անձի գտնվելու վայրից դուրս: Ներկայացուցչությունն իրականացնում է իրավաբանական անձի շահերի ներկայացման….

Վերջին տարիների ընթացքում Հայաստանը բավականին մեծ ուշադրության է արժանացել օտարերկրյա գործարարների կողմից: Հարևան երկրների և այլ գործընկերների հետ առևտրատնտեսական հարաբերությունները բարելավելիս, Հայաստանի Հանրապետությունը օտարերկրացիների համար ստեղծել է առևտրային գործունեություն իրականացնելու շահավետ պայմաններ՝ ներգրավելով դրա փախարեն օտարերկրյա ներդրումներ: Սույն հոդվածում մենք կանդրադառնանք օտարերկրյա մասնակցությամբ իրավաբանական անձանց ստեղծման յուրահատկություններին: Օտարերկրյա իրավաբանական անձանց առանձնացված ստորաբաժանումների և հիմնարկների գրանցման կարգին….

Գլոբալացման պայմաններում շատ մարդիկ կարող են ամենատարատեսակ պատճառներով հանդիպել իրենց բնակության պետությունը փոխելու կամ Հայաստանում տրամադրված փաստաթղթերը այլ երկրներում ներկայացնելու անհրաժեշտության հետ: Հենց այդ պահին էլ սկսվում է փաստաթղթերի հավաքման լարված գործընթացը: Հասկանակի է, որ ՀՀ պետական մարմնի կողմից տրամադրված փաստաթուղթը մի շարք օբյեկտիվ պատճառներով չի ճանաչվելու օտարերկրյա պետության իրավազոր մարմինների կողմից, սակայն դա չի նշանակում,….

Ապոստիլով հավաստման ենթակա փաստաթղթեր Ապոստիլով հաստատվում է փաստաթուղթը ստորագրած անձի պաշտոնի, ստորագրության, ինչպես նաև փաստաթղթի վրա դրված կնիքի կամ դրոշմակնիքի իսկությունը: Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության կողմից «Օտարերկրյա պաշտոնական փաստաթղթերի օրինականացման պահանջը չեղյալ հայտարարելու մասին» 1961թ. Հաագայի կոնվենցիայի հիման վրա ապոստիլ դրվում է հետևյալ պաշտոնական փաստաթղթերի վրա` «Նոտարիատի մասին»  ՀՀ օրենքի համաձայն նոտարի կողմից վավերացված կամ….