Եթե դուք որոշել էք տեղափոխվել արտերկիր կամ փոխել մշտական բնակության վայրը, ապա դուք պետք է օրինականացնեք, կամ տեղադրեք ապոստիլի կնիքը անրաժեշտ փաստաթղթերի վրա։ Հայաստանի Հանրապետությունում ապոստիլն ու հյուպատոսական օրինականացումը կարգավորվում են “Նոտարիատի մասին” ՀՀ օրենքով և “Օտարերկրյա պաշտոնական փաստաթղթերի օրինականացման պահանջը չեղյալ հայտարարելու մասին” Հաագայի 1961 թվականի կոնվենցիայով, ինչպես նաև Հայաստանի և օտարերկրյա պետական մարմինների….

Վերջերս բավական պահանջված էր Հայաստանի սահմաններից դուրս գրանցված ընկերությունների համար բանկային հաշիվների բացման ծառայությունը ։ Դա բացատրվում է մի քանի գործոններով, մասնավորապես, նրանով, որ ՀՀ արժութային օրենսդրությունը բավական լայն հնարավորություններ է ընձեռում երկրի սահմաններից դուրս դրամական միջոցներ դուրս բերելու համար, եւ նրանով, որ հայկական բանկերը բավական ճկուն են բանկային ծառայություններ մատուցելիս: Լայնորեն տարածված է հաշիվների….

Ժամանակակից պայմաններում ավելի ու ավելի հաճախ են լինում դեպքեր, երբ քաղաքացիները, գտնվելով երկրի սահմաններից, ցանկանում են ամուսնանալ: Նման իրավիճակները հաճախակի տարածում են ստացել նաև Հայաստանում։ Որոնք են օտարերկրյա պետության տարածքում ամուսնության պատճառները: Պատճառները տարբեր են: Օտարերկրյա որոշ զույգեր ստիպված գնում են այդ քայլին այն պատճառով, որ մշտապես բնակվում են այդ պետության տարածքում, աշխատանքային միգրանտներ են….

Եթե օտարերկրյա քաղաքացին ցանկանում է բնակվել Հայաստանում կամ ցանկանում է ընդհանուր կարգով ձեռք բերել ՀՀ քաղաքացիություն, ապա նա առաջին հերթին պետք է ձևակերպի այն փաստաթղթերը, որոնք թույլ կտան ստանալ կացության կարգավիճակ և իրավունք կտան օրինական մնալ ՀՀ տարածքում: Կա 3 տեսակի կացության կարգավիճակի եւ բնակության: ժամանակավոր, որի դեպքում տրվում է ժամանակավոր ռեզիդենտ քարտ; մշտական, որի….

Ապրանքների միջազգային առուվաճառքի պայմանագրեր կնքելիս կարող են առաջանալ իրավիճակներ, որոնց դեպքում պարտավորությունները չեն կատարվում, կամ դրանց կատարումն անհնարին է դառնում ։ Ապրանքների միջազգային առք ու վաճառքը կարգավորվում է 1980 թվականի Վիեննայի կոնվենցիայով, որի մասնակիցն է նաեւ Հայաստանի Հանրապետությունը ։ Կոնվենցիան ամրագրում է նմանատիպ գործարքների կնքման կարգը, կողմերի իրավունքներն ու պարտականությունները, ինչպես նաեւ հետեւանքները չկատարելու կողմերի….

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիության ձեռքբերումը եւ դադարեցումը կարգավորող նորմերն ամրագրված են “քաղաքացիության մասին” Հայաստանի Հանրապետության 1995 թվականի նոյեմբերի 6-ի օրենքում: 18 տարին լրացած և Հայաստանի Հանրապետության տարածքում կամ նրա սահմաններից դուրս բնակվող կամ բնակված յուրաքանչյուր գործունակ անձ կարող է դիմել ՀՀ քաղաքացիություն ձեռք բերելու համար, եթե նա: Վերջին 3 տարիների ընթացքում օրինական հիմունքներով մշտապես բնակվել է….

Օտարերկրացիները մուտք են գործում Հայաստանի Հանրապետության տարածք մուտքի արտոնագրերի (վիզաների) հիման վրա: Սույն հոդվածում մենք ուսումնասիրելու ենք ՀՀ սահմանը հատելու համար անհրաժեշտ վիզաների տեսակները: Սկզբից նշենք, որ մի շարք պետությունների քաղաքացիներն ազատված են մուտքի արտոնագիր ստանալու պարտականությունից և իրավունք ունեն յուրաքանչյուր տարվա ընթացքում որոշակի ժամկետով գտնվել Հայաստանի տարածքում (տարբեր պետությունների քաղաքացիների համար այդ ժամանակահատվածի տևողությունը սահմանվում….

Օտարերկրյա ներդրողներ են համարվում Հայաստանի Հանրապետությունում ներդրումներ կատարող օտարերկրացիները, քաղաքացիություն չունեցող անձինք, օտարերկրյա իրավաբանական անձինք, ՀՀ տարածքից դուրս մշտական բնակություն հաստատած ՀՀ քաղաքացիները, օտարերկրյա պետությունները, ինչպես նաև միջազգային կազմակերպությունները: Օտարերկրյա ներդրում է համարվում գույքի ցանկացած տեսակ, այդ թվում` ֆինանսական միջոցներ և մտավոր արժեքներ, որն օտարերկրյա ներդրողի կողմից անմիջականորեն ներդրվում է Հայաստանի Հանրապետության տարածքում իրականացվող ձեռնարկատիրական….

04.05.2016 Փաստաբան Վարդան Խեչյանի տեսախորհրդատվություն Թեմա՝ Երկքաղաքացիության առավելությունները:

Ձեռնարկատիրական գործունեություն իրականացնելիս շատ կազմակերպություններ կարող են բախվել գործունեության տարածքի լայնացման անհրաժեշտությանը, որի հետևանքով նրանք գրանցում են իրենց կազմակերպությունների մասնաճյուղերը և ներկայացուցչությունները: ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի համաձայն՝ մասնաճյուղը կամ ներկայացուցչությունը չի հանդիսանում անկախ իրավաբանական անձ, այլ հանդես է գալիս որպես առանձնացված ստորաբաժանում, որը տեղակայված ե իրավաբանական անձի գտնվելու վայրից դուրս: Ներկայացուցչությունն իրականացնում է իրավաբանական անձի շահերի ներկայացման….

Վերջին տարիների ընթացքում Հայաստանը բավականին մեծ ուշադրության է արժանացել օտարերկրյա գործարարների կողմից: Հարևան երկրների և այլ գործընկերների հետ առևտրատնտեսական հարաբերությունները բարելավելիս, Հայաստանի Հանրապետությունը օտարերկրացիների համար ստեղծել է առևտրային գործունեություն իրականացնելու շահավետ պայմաններ՝ ներգրավելով դրա փախարեն օտարերկրյա ներդրումներ: Սույն հոդվածում մենք կանդրադառնանք օտարերկրյա մասնակցությամբ իրավաբանական անձանց ստեղծման յուրահատկություններին: Օտարերկրյա իրավաբանական անձանց առանձնացված ստորաբաժանումների և հիմնարկների գրանցման կարգին….

Երբեմն գործող կազմակերպությունները տարբեր պատճառներով ստիպված են լինում որոշակի փոփոխություններ կատարել իրենց գործունեության ընթացքում: Նշված փոփոխությունների պատճառները տարբեր են՝ կազմակերպության մասնակիցներից մեկի մահը, գործադիր մարմնի տեղափոխումը (հասցեի փոփոխություն), մասնակցի բաժնեմասի վաճառքը, ընկերության անվանափոխումը, կանոնադրական կապիտալի չափի փոփոխությունը և այլն: Իրավաբանական անձանց փոփոխությունները և նրանց ստեղծման գործընթացը ենթակա են պետական գրանցման իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալությունում:….