Հայաստանի Հանրապետությունում փաստաթղթերի ապոստիլ եւ հյուպատոսական օրինականացում

Եթե դուք որոշել էք տեղափոխվել արտերկիր կամ փոխել մշտական բնակության վայրը, ապա դուք պետք է օրինականացնեք, կամ տեղադրեք ապոստիլի կնիքը անրաժեշտ փաստաթղթերի վրա։ Հայաստանի Հանրապետությունում ապոստիլն ու հյուպատոսական օրինականացումը կարգավորվում են “Նոտարիատի մասին” ՀՀ օրենքով և “Օտարերկրյա պաշտոնական փաստաթղթերի օրինականացման պահանջը չեղյալ հայտարարելու մասին” Հաագայի 1961 թվականի կոնվենցիայով, ինչպես նաև Հայաստանի և օտարերկրյա պետական մարմինների միջև ստորագրված մի շարք միջազգային պայմանագրերով:

Ապոստիլն իրենից ներկայացնում է փաստաթղթի վրա կնիք կամ փաստաթղթին առանձին դրոշմված թերթ, որը հաստատում է փաստաթուղթը վավերացրած անձի ստորագրության իսկությունը ։ Հյուպատոսական օրինականացումը բարդ բազմաստիճան ընթացակարգ է , որն ուղղված է հաստատելու, որ Արտասահման ուղարկված փաստաթուղթը համապատասխանում է այն երկրի օրենքներին, որի պետական մարմինները տվել կամ կազմել են տվյալ փաստաթուղթը ( տվյալ դեպքում ՝ Հայաստանի օրենքներին) ։ Հյուպատոսական օրինականացումը նման է ապոստիլին: Նրանց միջեւ տարբերությունը կայանում է նրանում, որ այն կիրառվում է 1961 թվականի Վիեննայի կոնվենցիայի մասնակից չհանդիսացող երկրների հետ փաստաթղթաշրջանառության ժամանակ եւ իր կառուցվածքով ավելի բարդ գործընթաց է:

Ապոստիլը դրվում է ՀՀ արդարադատության նախարարության և ՔԿԱԳ մարմինների կողմից հետևյալ փաստաթղթերի վրա:

  • ՔԿԱԳ մարմինների կողմից տրված փաստաթղթերում (մահվան, ծննդյան , ամուսնության , ամուսնության և այլն)։
  • ՀՀ դատարանների կողմից տրված փաստաթղթերի բնօրինակների վրա։
  • Դատական ակտերի հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության կողմից տրված փաստաթղթերի վրա:

“Նոտարիատի մասին” ՀՀ օրենքի համաձայն ապոստիլ ենթակա են նոտարի կողմից վավերացված և հաստատված փաստաթղթերը(թարգմանություններ, վկայականներ և այլն): Ապոստիլը կարող է դրվել նաև ՀՀ պետական այլ մարմինների կողմից տրված փաստաթղթերի վրա ։

Вернуться