Անցյալ դարի 90-ական թվականների սկզբին Հայաստանի Հանրապետության իրավական համակարգում ներդրվել է մասնավոր սեփականության իրավունքը, որը գաղափարախոսական մակարդակով ժխտվել է նախորդ յոթ հարյուրամյակների ընթացքում ։ Արդյունքում ՝ մինչև այս պահը պետության ձեռքում գտնվող սեփականությունը ենթարկվել է սեփականաշնորհման և աստիճանաբար փոխանցվել մասնավոր անձանց ձեռքը, հատկապես ակտիվ ապապետականացման է ենթարկվել ՀՀ բնակարանային ֆոնդը։ Սեփականաշնորհված բնակարանի եւ մասնավորեցման սուբյեկտների….

08.04.2016 Փաստաբան Վարդան Խեչյանի տեսախորհրդատվություն Թեմա՝ Ժառանգատուի պարտականությունների ժառանգումը:

26.03.2016 Փաստաբան Վարդան Խեչյանի տեսախորհրդատվություն Թեմա՝ Անհրաժեշտ փատաթղթերի բացակայության դեպքում ՀՀ-ում ժառանգությունն ընդունելը:

28.01.2016 Փաստաբան Վարդան Խեչյանի տեսախորհրդատվություն Թեմա՝ Նվիրատվությունը Հայաստանում. ինչպե՞ս ստանալ ժառանգությունը մինչև ժառանգատուի մահը:

11.01.2016 Փաստաբան Վարդան Խեչյանի տեսախորհրդատվություն Թեմա՝ Ժառանգության ընդունումը 6-ամսյա ժամկետը լրանալուց հետո

07.01.2016 Փաստաբան Վարդան Խեչյանի տեսախորհրդատվություն Թեմա՝ Ժառանգության իրավունքի վկայագրի տրամադրումը

05.01.2016 Փաստաբան Վարդան Խեչյանի տեսախորհրդատվություն Թեմա՝ Ինչպե՞ս ճանաչել ժառանգին անարժան ժառանգ

15.12.2015 Փաստաբան Վարդան Խեչյանի տեսախորհրդատվություն Թեմա՝ Պե՞տք է արդյոք ժառանգը մինչև ժառանգությունն ընդունելը պատասխանատվություն կրի ժառանգատուի պարտավորությունների համար

03.12.2015 Փաստաբան Վարդան Խեչյանի տեսախորհրդատվություն Թեմա՝ Ժառանգության պարտադիր բաժին ստանալու իրավունք ունեցող անձինք

19.11.2015 Փաստաբան Վարդան Խեչյանի տեսախորհրդատվություն Թեմա՝ Ժառանգությունից հրաժարվելու հետևանքները

11.11.2015 Փաստաբան Վարդան Խեչյանի վիդեո-խորհրդատվություն Թեմա՝ Պարտքի բռնագանձումը ժառանգների կողմից

ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 1227-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն՝ ժառանգությունը կարող է ընդունվել ժառանգության բացման օրվանից 6 ամսվա ընթացքում: Եթե 6-ամսյա ժամկետը լրանալուց հետո ժառանգությունը չի ընդունվել, այն անցնում է նույն հերթի մյուս ժառանգներին, իսկ վերջիններիս բացակայության դեպքում՝ հաջորդ հերթի ժառանգներին: Ժառանգությունն ընդունելու ժամկետը բաց թողնելու դեպքում ժառանգելու իրավունքը կարող է վերականգնվել միայն դատարանում: Միանգամից նշենք,….