Видео

Ժառանգության ընդունումը 6-ամսյա ժամկետը լրանալուց հետո

11.01.2016
Փաստաբան Վարդան Խեչյանի տեսախորհրդատվություն
Թեմա՝ Ժառանգության ընդունումը 6-ամսյա ժամկետը լրանալուց հետո

Вернуться