Հայաստանում դեղերի կլինիկական փորձարկումներն իրականացվում են դրանց անվտանգության և արդյունավետության հաստատման, ինչպես նաև հնարավոր կողմնակի ազդեցությունների մասին տեղեկություններ ստանալու նպատակով: Դրանց անցկացման թույլտվությունը տալիս է Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարությունը: Փորձարկումներն իրականացվում են առողջապահության նախարարության կողմից նախապես սահմանված բժշկական հաստատությունների հիման վրա ։ Կցանկանայի նշել, որ այս փորձարկումները մեծ դեր են խաղում դեղագործության եւ բժշկության զարգացման….

Դեղորայքի վաճառք Հայաստանում դեղերի շուկան ներկայումս բավականին դինամիկ է զարգանում։ Շուկան ընդլայնվում է, եւ այն մշտապես հայտնվում են նոր խաղացողներ. Ուստի պետք է հասկանալ, որ դեղերի ոլորտում պետական կարգավորումը շատ մեծ նշանակություն ունի, և որպեսզի հետագայում դեղերի տարածմանն ուղղված գործունեություն իրականացնելիս չհայտնվի անսպասելի խնդիրների առաջ, անհրաժեշտ է նախապես վերլուծել տվյալ ոլորտում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությունը ։….

Հայաստանի Հանրապետության տարածքում թույլատրվում է արտադրել, ներմուծել, պահպանել, բաշխել, իրացնել և կիրառել այն դեղերը, որոնք գրանցված են ՀՀ-ում: Դեղերի գրանցումը, գրանցման մերժումը կամ անվավեր ճանաչումը կատարում է ՀՀ առողջապահության նախարարությունը: Դեղերի պետական յուրաքանչյուր գրանցում կատարվում է ըստ առանձին արտադրողների (ֆիրմաների) և երկրների, միևնույն կազմակերպության կողմից նույն դեղը տարբեր երկրներում արտադրելու դեպքում` նաև ըստ յուրաքանչյուր արտադրող երկրի: Անհրաժեշտ է….

Հայաստանի դեղագործական շուկայի զգալի մասը կազմում են արտերկրից ներմուծված ապրանքները: Դեղերի ներմուծման և արտահանման կարգն ունի իր առանձնահատկությունները և պետք է համապատասխանի որոշ նորմատիվ պահանջներին: Սկզբից նշենք, որ դեղերն ու դեղամիջոցները կարող են ներկրվել և արտահանվել միայն ՀՀ առողջապահության նախարարության կողմից տրված հավաստագրի առկայության դեպքում, որը տրվում է 1 տարի ժամկետով: Ներմուծման կամ արտահանման հավաստագիրը տրվում….

Հայտնի է, որ մարդիկ իրենց կյանքի ընթացքում զանազան պատճառներով բժշկական օգնության կարիք են ունենում՝ ակտիվ, առողջ և երջանիկ ապրելակերպ վարելու համար, սակայն միշտ չէ որ այն անձինք, ովքեր կոչված են ուրիշների առողջական վիճակը բարելավել և նրանց սպառնացող վտանգների հետ պայքարել, կարողանում են այդ գործառույթները պատշաճ ձևով կատարել: Դրա հետևանքով քաղաքացիների առողջությանը կարող է պատճառվել տարբեր….

Ի՞նչ օրենսդրական փոփոխություններ են կատարվել 2015 թ-ի հունվարի 2-ից հետո, երբ Հայաստանը դարձավ ԵՏՄ անդամ երկիր: Ընդհանուր առմամբ փոփոխությունները պայմանավորված են այն բանով, որ ԵՏՄ անդամ երկրների տնտեսավարող սուբյեկտների հետ հարաբերություններում Հայաստանը չունի մաքսային ձևակերպում, մաքսային սահմանին վճարման ենթակա ԱԱՀ, ակցիզային հարկ, փոխարենը` այս ամենը կատարվում է հարկային մարմիններին համապատասխան հայտարարագրեր ներկայացնելու միջոցով: Ինչպես է կատարվում ԵՏՄ….