Видео

«Սպառողների իրավունքների պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենքի որոշ դրույթների կիրառումը

21.01.2016
Փաստաբան Վարդան Խեչյանի տեսախորհրդատվություն
Թեմա՝ «Սպառողների իրավունքների պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենքի որոշ դրույթների կիրառումը

Вернуться