Registration of the birth, social payments, business in the Republic of Armenia, foreign citizenship, registration of marriage, entrance to Armenia, inheritance law, Liquidation of the legal entity, Registering a company, consular legalization of documents, Apostille Stamp in the RA, certificates and duplicates, IT in the Republic of Armenia, acceptance of inherited property, Customs clearance, military service in Armenia, EAEC Court, property in the Republic of Armenia, bankruptcy procedure, Procurement in the Republic of Armenia, State Register of Home Population, correctly make agreements, divorce in the Republic of Armenia, pharmaceutical products, registration of medicines, invalidity of transactions, deposit in the Republic of Armenia, clinical drug trials, Loan Agreement in Armenia, Surrogacy in the Republic of Armenia, registration of trademarks, authorized capital, Administrative Court of the Republic of Armenia, moral damages, renting of apartments, appeal court decisions, Division of shares, annulment of marriage, kidnapped in Armenia, child adoption in armenia, foreign investments, Mandatory payments , Labor Code, Foreign Arbitral Awards, Foreign Investment, RA Citizenship, Regulation in the Field of Precious Metals, VAT Payment Process, Entry Visas, Financial Security Types, Legal Cooperation, Economic Competition, obligations , Income Tax in Armenia, Excise Tax, International Sale of Goods, Redomiciliation of legal entities, Personal Data Protection, residence status, Tax Rates

Սեփականության իրավունքի ճանաչման մասին | 24.09.2010

Գործի նախապատմությունը

Մ. Մ-ն Ս. Մ-ին  100.000 ԱՄՆ դոլար է տվել Երևան քաղաքում իր համար սեփական առանձնատուն գնելու համար: Պայմանավորվածության համաձայն Ս. Մ-ն նշված գումարով գնել է Երևան քաղաքի “…” հասցեի տունը` կից հողամասով, հետագայում այն Մ.Մ-ի անվամբ անվանափոխելու համար:  Սակայն հետագայում նա հրաժարվել է ամբողջ գույքը անվանափոխել , հայտնելով , որ այդ գույքի նկատմամբ կատարել է ներդրում  “…” գումարի չափով և  ցանկանում ներկայացնել որպես իր  անձնական գումար:

Հայցվորը դիմել է փաստաբան Վարդան Խեչյանին, վերջինս ուսումնասիրելով փաստաթղթերը դիմել է դատարան և  խնդրել է “…” հասցեի տան և  հողամասի նկատմամբ դադարեցնել պատասխանող Ս. Մ-ի սեփականության իրավունքը և նշված բնակելի տան և հողամասի նկատմամբ ճանաչել հայցվորի սեփականության իրավունքը:

Փաստաբանի իրավական հիմնավորումները և դիրքորոշումը

ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 172-րդ հոդվածի 2-րդ կետի համաձայն` սեփականատեր ունեցող գույքի նկատմամբ դրա առուվաճառքի, փոխանակության, նվիրատվության պայմանագրի կամ գույքի օտարման այլ գործարքի հիման վրա սեփականության իրավունք կարող է ձեռք բերել այլ անձը, 470-րդ հոդվածի 1-ին կետի համաձայն` առուվաճառքի պայմանագրով կողմերից մեկը (վաճառողը) պարտավորվում է մյուս կողմին (գնորդին) որպես սեփականություն հանձնել (գույք) ապրանք, իսկ գնորդը պարտավորվում է ընդունել այդ ապրանքը և դրա համար վճարել որոշակի գումար (գինը):

Նույն օրենսգրքի 345-րդ հոդվածի համաձայն` պարտավորության ուժով մի անձը (պարտապանը) պարտավոր է մեկ այլ անձի (պարտատիրոջ) օգտին կատարել որոշակի գործողություն. այն է` վճարել դրամ, հանձնել գույք, կատարել աշխատանք, մատուցել ծառայություն և այլն, կամ ձեռնպահ մնալ որոշակի գործողություն կատարելուց, իսկ պարտատերն իրավունք ունի պարտապանից պահանջել կատարելու իր պարտականությունը:

Պարտավորությունները ծագում են պայմանագրից, վնաս պատճառելու հետևանքով և սույն օրենսգրքում նշված այլ հիմքերից:

Ելնելով վերոգրյալից և հիմք ընդունելով նշված հոդվածների պահանջները, ինչպես նաև այն անվիճելի հանգամանքը, որ “…” հասցեի տունը` կից հողամասով պատասխանողը գնել է Մ.Մ-ի գումարով  և պարտավորվել է անվանափոխել, սակայն անհիմն պատճառաբանություններով ձգձգում են, փաստաբան Վարդան Խեչյանը խնդրել է “…” հասցեի տան և  հողամասի նկատմամբ դադարեցնել պատասխանող Ս. Մ-ի սեփականության իրավունքը և նշված բնակելի տան և հողամասի նկատմամբ ճանաչել հայցվորի սեփականության իրավունքը:

Նման պայմաններում, դատարանը գտել է, որ հայցը ենթակա է բավարարման` պետք է հարգել հայցվորի ներկայացուցիչ Վարդան Խեչյանի խնդրանքը և “…” հասցեի տան և  հողամասի նկատմամբ դադարեցնել պատասխանող Ս. Մ-ի սեփականության իրավունքը և նշված բնակելի տան և հողամասի նկատմամբ ճանաչել հայցվորի սեփականության իրավունքը:

Գործի ելքը

Հայցը բավարարել: “…” հասցեի տան և  հողամասի նկատմամբ դադարեցնել պատասխանող Ս. Մ-ի սեփականության իրավունքը և նշված բնակելի տան և հողամասի նկատմամբ ճանաչել Մ.Մ-ի սեփականության իրավունքը:

 

Գործով ներկայացուցիչ ՀՀ փաստաբանական պալատի փաստաբան Վարդան Խեչյան

Աղբյուրը` Փաստաբան Վարդան Խեչյանի իրավական ձեռնարկ

Տեքստը տեղադրելիս պարտադիր է ակտիվ հղում կատարել աղբյուրին և նշել հեղինակի անունը

Փաստաբանին կարող եք զանգահարել +37410 32 02 02 կամ գրել vardan@khechyan.com էլ. հասցեին

Вернуться