Registration of the birth, social payments, business in the Republic of Armenia, foreign citizenship, registration of marriage, entrance to Armenia, inheritance law, Liquidation of the legal entity, Registering a company, consular legalization of documents, Apostille Stamp in the RA, certificates and duplicates, IT in the Republic of Armenia, acceptance of inherited property, Customs clearance, military service in Armenia, EAEC Court, property in the Republic of Armenia, bankruptcy procedure, Procurement in the Republic of Armenia, State Register of Home Population, correctly make agreements, divorce in the Republic of Armenia, pharmaceutical products, registration of medicines, invalidity of transactions, deposit in the Republic of Armenia, clinical drug trials, Loan Agreement in Armenia, Surrogacy in the Republic of Armenia, registration of trademarks, authorized capital, Administrative Court of the Republic of Armenia, moral damages, renting of apartments, appeal court decisions, Division of shares, annulment of marriage, kidnapped in Armenia, child adoption in armenia, foreign investments, Mandatory payments , Labor Code, Foreign Arbitral Awards, Foreign Investment, RA Citizenship, Regulation in the Field of Precious Metals, VAT Payment Process, Entry Visas, Financial Security Types, Legal Cooperation, Economic Competition, obligations , Income Tax in Armenia, Excise Tax, International Sale of Goods, Redomiciliation of legal entities, Personal Data Protection, residence status, Tax Rates

Սահմանված ժամկետի ավարտից հետո բնակարան կամ առանձնատուն ժառանգելը

ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 1227-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն՝ ժառանգությունը կարող է ընդունվել ժառանգության բացման օրվանից 6 ամսվա ընթացքում: Եթե 6-ամսյա ժամկետը լրանալուց հետո ժառանգությունը չի ընդունվել, այն անցնում է նույն հերթի մյուս ժառանգներին, իսկ վերջիններիս բացակայության դեպքում՝ հաջորդ հերթի ժառանգներին: Ժառանգությունն ընդունելու ժամկետը բաց թողնելու դեպքում ժառանգելու իրավունքը կարող է վերականգնվել միայն դատարանում: Միանգամից նշենք, որ դա բավականին բարդ գործընթաց է և այն հաջողությամբ իրականացնելու համար խորհուրդ ենք տալիս դիմել անշարժ գույքի ոլորտում մասնագիտացվող փաստաբանի օգնությանը:

Ժառանգություն ընդունելը

Ժառանգությունը կարելի է ընդունել հետևյալ եղանակներով՝

  • ներկայացնել նոտարին ժառանգությունն ընդունելու մասին դիմում՝ ժառանգատուի մահվան օրվանից 6 ամսվա ընթացքում.
  • փաստացի ընդունել ժառանգությունը, այսինքն՝ նշված 6-ամսյա ժամկետում ժառանգը սկսում է փաստացի տիրապետել կամ կառավարել ժառանգված գույքը, իր հաշվին կատարում է գույքը պահպանելու ծախսեր (ըստ օրենքի ժառանգության դեպքում):

Երբեմն ժառանգության ընդունման փաստն ապացուցելը բարդ է, քանի որ հաճախ պատահում են այնպիսի դեպքեր, երբ ժառագները պարզապես չունեն գույքի տիրապետումը և օգտագործումը հաստատող փաստաթղթերը: Կարող է ստեղծվել այնպիսի իրավիճակ, երբ ժառանգներին պետք է ձևակերպել անցյալում մի քանի անձանց տիրապետման ներքո գտնվող գույքի նկատմամբ իրավունքները, սակայն նախկինում գույքն օգտագործող անձինք չէին գրանցել իրենց սեփականության իրավունքները և ժամանակ առ ժամանակ ուղղակի օգտագործում էին այն: Նման դեպքերում ժառանգությունը ձևակերպելու միակ հնարավորությունը դատարան դիմելն է:     

Բարձր է հավանականությունը, որ առաջին հերթին ժառանգը ստիպված կլինի ապացուցել բնակարանն օգտագործելու, գույքահարկը վճարելու և կոմունալ վճարումները կատարելու փաստերը: Երբեմն ժառանգները ստիպված են ապացուցել 5-10 տարվա ընթացքում տեղի ունեցած գույքի օգտագործումը և զարմանալի չէ, որ այդ ժամանակահատվածում փաստաթղթերի մեծ մասը կարող է կորել կամ չպահպանվել:

Օտարերկրյա քաղաքացիները և քաղաքացիություն չունեցուղ անձինք օգտվում են գույք, ներառյալ բնակարաններ և սեփական առանձնատներ ժառանգելու իրավունքից, սակայն հարկ է նշել, որ նրանք զրկված են հողամաս ժառանգելու իրավունքից: ՀՀ Սահմանադրության համաձայն՝ հողի սեփականության իրավունքից չեն օգտվում օտարերկրյա քաղաքացիները և քաղաքացիություն չունեցող անձինք, բացառությամբ օրենքով նախատեսված դեպքերի: Հողամասը սեփականության իրավունքի հիման վրա ունենալու համար նրանք պետք է ստանան հատուկ կացության կարգավիճակ, որը ստանալուց հետո օտարերկրյա քաղաքացուն կամ քաղաքացիություն չունեցող անձին տրվում է կացության հատուկ անձնագիր:

Ժառանգության ընդունման ժամկետի բացտողում

Ժառանգության ընդունման 6-ամսյա ժամկետը բաց թողնելու դեպքում ժառանգը զրկվում է գույք ժառանգելու իրավունքից, սակայն դատարանն իրավունք ունի վերականգնել ժառանգության ընդունման ժամկետը, եթե բացթողումը թույլ էր տրվել հարգելի պատճառներով: Հարգելի պատճառները հետևյալներն են՝ նորմալ ապրելակերպ վարելու հնարավորությունից զրկող ծանր հիվանդությունը, մյուս ժառանգների կողմից կատարած խաբեությունը և այլ անբարեխիղճ գործողությունները, ծառայողական պարտականությունների կատարման ընթացքում ռազմական գործողությունների գոտում գտնվելը և այլն: Պետք է նշել, որ ժառանգը կարող է առանց դատարան դիմելու ժառանգությունն ընդունել այն ընդունելու համար սահմանված ժամկետի ավարտից հետո, եթե առկա է ժառանգությունն ընդունած մնացած բոլոր ժառանգների համաձայնությունը:

Եթե ժառանգությունն ընդունելու նպատակով ժառանգը չի դիմել նոտարին, սակայն ժառանգության բացման օրվանից 6 ամսվա ընթացքում սկսել է օգտագործել ամբողջ ժառանգական գույքը կամ դրա մասը, ապա նա համարվում է ժառանգությունն ընդունած ժառանգ (ըստ օրենքի ժառանգության դեպքում):

Փաստացի օգտագործման ապացուցում

Դատարանները մանրակրկիտ ուսումնասիրում են անշարժ գույքի փաստացի տիրապետման հիմքով ըստ օրենքի ժառանգությունն ընդունելու վերաբերյալ գործերը (ՀՀ-ում մինչև սահմանված 6-ամսյա ժամկետի ավարտն ըստ կտակի ժառանգության ընդունումը չի կարող իրականացվել գույքի փաստացի տիրապետման և օգտագործման հիմքով), ուստի և ժառանգը պետք է ներկայացնի բնակարանի տիրապետման և օգտագործման մասին վկայող անհերքելի ապացույցները, հակառակ դեպքում դիմումը կարող է մերժվել:

Մենք արդեն խոսացել ենք ապացույցների մասին և կփորձենք նշել դրանցից մի քանիսը: Բնակարանում դիմումատուի բնակվելու փաստը կարող է ապացուցվել այդ բնակարանում հաշվառվելու վերաբերյալ փաստաթղթով կամ ՀՀ ոստիկանության անձնագրային և վիզաների վարչության տարածքային մարմիններում դրված դրոշմակնիքով, ինչպես նաև հարևանների և ազգականների կողմից տրված ցուցմունքներով: Սակայն մինչև նրանց ցուցմունքների օգնությանը դիմելը պետք է կատարել անհրաժեշտ գրավոր ապացույցների հավաքմանն ուղղված գործողությունները: Կարևոր նշանակություն ունեցող ապացույցների շարքին կարող են դասվել նաև կոմունալ ծառայությունների և գույքահարկի վճարումների կատարումը հաստատող անդորրագրերը, ինչպես նաև նշված բնակարանում վերանորոգման աշխատանքների վերաբերյալ փաստաթղթերը (կապալի պայմանագիր, աշխատանքների ընդունման ակտ և այլն): 

Այդպիսով՝ խորհուրդ է տրվում լուրջ մոտենալ ժառանգական իրավունքների ձևակերպմանը: Եթե ձեզ անհրաժեշտ է ընդունել ժառանգություն և դուք բաց եք թողել ժառանգության ընդունման ժամկետը, ապա դիմեք մեր փաստաբանական գրասենյակի իրավաբանական օգնությանը:

10.10.2015

Вернуться