Registration of the birth, social payments, business in the Republic of Armenia, foreign citizenship, registration of marriage, entrance to Armenia, inheritance law, Liquidation of the legal entity, Registering a company, consular legalization of documents, Apostille Stamp in the RA, certificates and duplicates, IT in the Republic of Armenia, acceptance of inherited property, Customs clearance, military service in Armenia, EAEC Court, property in the Republic of Armenia, bankruptcy procedure, Procurement in the Republic of Armenia, State Register of Home Population, correctly make agreements, divorce in the Republic of Armenia, pharmaceutical products, registration of medicines, invalidity of transactions, deposit in the Republic of Armenia, clinical drug trials, Loan Agreement in Armenia, Surrogacy in the Republic of Armenia, registration of trademarks, authorized capital, Administrative Court of the Republic of Armenia, moral damages, renting of apartments, appeal court decisions, Division of shares, annulment of marriage, kidnapped in Armenia, child adoption in armenia, foreign investments, Mandatory payments , Labor Code, Foreign Arbitral Awards, Foreign Investment, RA Citizenship, Regulation in the Field of Precious Metals, VAT Payment Process, Entry Visas, Financial Security Types, Legal Cooperation, Economic Competition, obligations , Income Tax in Armenia, Excise Tax, International Sale of Goods, Redomiciliation of legal entities, Personal Data Protection, residence status, Tax Rates

Բնակարանի առուվաճառքի գործարքի իրավաբանական ուղեկցում

Բնակարանի առուվաճառքի գործարք կնքելիս ցանկալի է ամենա սկզբից իրականացնել ձեռքբերվող գույքի բազմակողմանի իրավաբանական ստուգումը: Ի վերջո, հազվադեպ չեն այնպիսի դեպքերը, երբ չարագործները փորձում են օգտվել որոշ քաղաքացիների միամտությունից և ակնթարթային անուշադրությունից, ուստի և ավելորդ չի լինի ծանոթանալ բնակարանների ստուգման կարգին:

Անշարժ գույքի վաճառողի ստուգում

Առաջին հերթին պետք է ուշադիր լինել վաճառողի հոգեկան և ֆիզիկական առողջության նկատմամբ, քանի որ գործարքի ավարտից և սեփականության իրավունքի փոխանցումից հետո այդ անձի ընտանիքի անդամները պահպանելու են առուվաճառքի գործարքը վիճարկելու և անվավեր ճանաչելու հնարավորությունը, եթե գործարքի կնքման պահին վաճառողն իրոք տառապում էր առողջական խանգարումներով:

Պետք է նաև ստուգել վաճառողի քրեական պատմությունը, քանզի նա կարող է ներգրավված լինել անշարժ գույքի ոլորտում իրականացվող խարդախությունների մեջ: Օրինակ, կարող է ստեղծվել այնպիսի իրավիճակ, երբ դուք կփոխանցեք կանխավճարը վաճարողին, իսկ նա բարեհաջող կերպով կանհետանա:

Եթե բնակարանը ձեռք է բերվել ժառանգություն ստանալու ճանապարհով, պետք է ստուգվեն այդ ժառանգության իրավական հիմքերը: Ժառանգության հիմքի իսկությունը հաստատելու համար կարող է իրականացվել կտակի կամ ժառանգության իրավունքի վկայագրի վավերականության ստուգումը: Բացի այդ, որոշ դեպքերում օգտակար կլինի իրականացնել այլ կտակների կամ ժառանգների առկայության ստուգմանն ուղղված լրացուցիչ գործողությունները:

Հատուկ ուշադրություն պետք է դարձնել բնակարանի սեփականատերերի ցանկի ստուգմանը, քանզի երբեմն բնակարանը կարող է օտարվել այլ անձի օգտին առանց գույքի համասեփականատիրոջ համաձայնության, ինչի հետևանքով խախտվում է հիշատակված անձի գույքի բաժնի գնման նախապատվության իրավունքը: Այս դեպքում վերջինս կարող է վիճարկել գործարքը դատարանում և պահանջ ներկայացնել՝ սեփականության իրավունքն իրեն փոխանցելու մասին: Նման իրավիճակներ հաճախ են ստեղծվում, օրինակ, երբ վաճառողը գնել է բնակարանն իր ամուսնության ընթացքում և հետագայում ամուսնալուծվել է: Տվյալ դեպքում նախկին ամուսինը պահպանում է իր սեփականության իրավունքը բնակարանի բաժնի նկատմամբ, քանի որ ամուսնության ընթացքում ձեռքբերած գույքը համարվում է ամուսինների համատեղ սեփականությունը: Եթե դուք ձեռք բերեք նման բնակարանը, նախկին ամուսինը կստանա առուվաճառքի գործարքը վիճարկելու հիմք, ուստի նպատակահարմար է տեղյակ լինել վաճառողի կնքված ամուսնությունների մասին:

Անշարժ գույքի օբյեկտի ստուգում

Այս փուլում անհրաժեշտ է ուշադրությամբ ուսումնասիրել բնակարանի պատմությունը և նախկին սեփականատերերի տվյալները: Այստեղ էական նշանակություն են ձեռք բերում ՀՀ անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի կողմից տրամադրվող տեղեկությունները: Նշված մարմինն իրականացնում է անշարժ գույքի նկատմամբ բոլոր իրավունքների գրանցումը: Բացի իրավունքների և սահմանափակումների գրանցումից, կադաստրը տրամադրում է անշարժ գույքի վերաբերայալ տեղեկատվություն՝ քաղաքացիների և իրավաբանական անձանց դիմումների հիման վրա: 

Անշարժ գույքի կադաստրի կողմից տրամադրվում են միասնական տեղեկանքներ, որտեղ նշվում են անշարժ գույքի հիմնական տվյալները՝ գտնվելու վայր, կադաստրային ծածկագիր, բնակարանի սեփականատերեր, բնակարանի մակերես և այլն: Սակայն պետք է նշել, որ հիմնականում տեղեկանքի այս տեսակը հայցվում է գույքի նկատմամբ գույքային սահմանափակումների (գրավ, կալանք) առկայության կամ բացակայության ստուգման համար: Միասնական տեղեկանքում նշվում է գույքի նկատմամբ իրավունքի սահմանափակման բնույթը, ինչպես նաև սահմանափակում կիրառելու հիմք հանդիսացող փաստաթուղթը:

Բացի այդ, կադաստրը կարող է տեղեկատվություն տրամադրել կադաստրային գործի առանձին փաստաթղթերի քաղվածքների և պատճենների տեսքով: Սեփականության վկայականում նշված են բնակարանի հիմնական տվյալները և ամենակարևորն այն է, որ վկայականում նշվում են իրավունքի պետական գրանցման համար հիմք հանդիսացած փաստաթղթերը (առուվաճառքի պայմանագիր, նվիրատվության պայմանագիր, ժառանգության իրավունքի վկայագիր և այլն): 

Իհարկե, բնակարան ձեռք բերելիս դուք կարող եք իքնուրույն կատարել բոլոր այս գործողությունները, սակայն ձեր շահերից է այդ գործընթացին իրավաբան ներգրավվել, քանզի միայն անշարժ գույքի ոլորտում մասնագիտացվող իրավաբանը կկարողանա պատշաճ կերպով բացատրել ձեզ անշարժ գույքի ձեռքբերման առանձնահատկությունները:

Անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքի գրանցման համար հարկավոր փաստաթղթեր

Սեփականատերերի և անշարժ գույքի օբյեկտի ստուգումը հաջողությամբ ավարտելուց հետո դուք վստահորեն կարող եք կնքել պայմանագիրը և գրանցել ձեր սեփականության իրավունքը ՀՀ անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեում: Պայմանագիրը կարող է կնքվել անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեում, ինչպես նաև նոտարի մոտ: Նոտարի մոտ կնքած առուվաճառքի գործարքը պետք է ներկայացվի պետական գրանցման ոչ ուշ, քան այդ գործարքի նոտարական վավերացման օրվանից սկսած` 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում:

Անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքների գրանցման համար ՀՀ անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտե ներկայացվում են հետևյալ փաստաթղթերը՝

  • դիմում.
  • դիմողի անձը հաստատող փաստաթղթի (անձնագրի) պատճեն.
  • գրանցման համար հարկավոր իրավահաստատող փաստաթղթի բնօրինակ (առուվաճառքի պայմանագիր).
  • պետական տուրքի վճարման անդորրագիր:

Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման համար պետք է ներկայացվի նաև շինության հատակագիծը, եթե գրանցման ներկայացվող շինության նկատմամբ 1998 թվականի մարտի 1-ից հետո իրավունքների պետական գրանցում չի կատարվել, կատարվելու է նոր ստեղծված (կառուցված) շինությունների նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցում կամ գրանցված շինությունների վերակառուցման, բաժանման, ինչպես նաև այլ հիմքերով շինությունների մակերեսների փոփոխության պետական գրանցում: Վարդան Խեչյանի փաստաբանական գրասենյակը երկար տարիների ընթացքում զբաղվում է բնակարանների և անշարժ գույքի այլ օբյեկտների նկատմամբ առուվաճառքի գործարքների իրավաբանական աջակցությամբ: Մենք կօգնենք ձեզ հասկանալ գործի իրավաբանական կողմը և արդյունավետորեն կպաշտպանենք ձեր իրավունքները:

20.10.2015

Вернуться