Բարոյական վնասի ինստիտուտի ներդրումը Հայաստանում 2015 թ-ին մի շարք փոփոխություններ են կատարվել բարոյական (ոչ նյութական) վնասի ինստիտուտին առնչվող օրենսդրության մեջ: Առաջին փոփոխությունները կատարվել էին 2010 և 2014 թ-ին, սակայն 2015 թ-ի վերջին կատարված լրացումները տալիս են ավելի մանրամասն օրենսդրական կարգավորում բարոյական վնասի ինստիտուտին: Ներկայումս օրենսդրությամբ նախատեսվում է, որ հատուցման ենթակա է պատվին, արժանապատվության, գործարար համբավին….