Հայաստանի Հանրապետությունում շահումով խաղերի եւ խաղատների գործունեություն կարող են իրականացնել Հայաստանի Հանրապետությունում գրանցված առեւտրային կազմակերպությունները: Այսինքն ՝ նման գործունեությամբ կարող են զբաղվել միայն ՀՀ ռեզիդենտները ։ Հայաստանի Հանրապետությունում պետական գրանցման կարգը նախատեսված է <<Իրավաբանական անձանց պետական գրանցման, իրավաբանական անձանց առանձնացված ստորաբաժանումների, հիմնարկների և անհատ ձեռնարկատերերի պետական հաշվառման մասին>> ՀՀ օրենքով և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի….

Յուրաքանչյուր երկրում գերծում է սեփական վերաբերմունքը  շահումով խաղերի նկատմամբ ։ Որոշ երկրներում խաղատները թույլատրված են, որոշ երկրներում շահումով խաղերի վրա խիստ արգելք է դրված ։ Մենք ձեզ կպատմենք ՀՀ-ում շահումով խաղերի գործունեության կարգավորման առանձնահատկությունների մասին: ՀՀ այն պետությունների թվում է, որտեղ պետությունը նախընտրել է չարգելել գործունեությունը, այլ օրենսդրորեն ամրագրել “խաղի կանոնները” իրավական դաշտում ։ Այստեղ….