Registration of the birth, social payments, business in the Republic of Armenia, foreign citizenship, registration of marriage, entrance to Armenia, inheritance law, Liquidation of the legal entity, Registering a company, consular legalization of documents, Apostille Stamp in the RA, certificates and duplicates, IT in the Republic of Armenia, acceptance of inherited property, Customs clearance, military service in Armenia, EAEC Court, property in the Republic of Armenia, bankruptcy procedure, Procurement in the Republic of Armenia, State Register of Home Population, correctly make agreements, divorce in the Republic of Armenia, pharmaceutical products, registration of medicines, invalidity of transactions, deposit in the Republic of Armenia, clinical drug trials, Loan Agreement in Armenia, Surrogacy in the Republic of Armenia, registration of trademarks, authorized capital, Administrative Court of the Republic of Armenia, moral damages, renting of apartments, appeal court decisions, Division of shares, annulment of marriage, kidnapped in Armenia, child adoption in armenia, foreign investments, Mandatory payments , Labor Code, Foreign Arbitral Awards, Foreign Investment, RA Citizenship, Regulation in the Field of Precious Metals, VAT Payment Process, Entry Visas, Financial Security Types, Legal Cooperation, Economic Competition, obligations , Income Tax in Armenia, Excise Tax, International Sale of Goods, Redomiciliation of legal entities, Personal Data Protection, residence status, Tax Rates

Գործերի տարածքային ընդդատությունը ՀՀ ընդհանուր իրավասության դատարաններում

Կնքելով տարաբնույթ պայմանագրեր՝ քաղաքացիները դեպքերի ճնշող մեծամասնությունում ուշադրություն չեն դարձնում պայմանագրի այնպիսի կարևորագույն պայմանի վրա, ինչպիսին է, օրինակ, վեճերի քննության վայրը: Նմանատիպ անտեսումը մի քիչ անհասկանալի է, քանզի պրակտիկայում կազմակերպությունների կողմից առաջարկվող նմուշային պայմանագրերում հաճախ որպես վեճերի քննության վայր նշվում են այլ քաղաքներում կամ նույնիսկ այլ երկրներում գտնվող դատարանները: Արդյունքում դուք ստիպված եք լինելու հաղթահարել երկար տարածություններ, որպեսզի կարողանաք ներկայանալ դատական նիստին, ինչի հետևանքով կարող են առաջանալ լրացուցիչ ծախսեր: Իսկ որոշները դատարանի հեռավորության պատճառով ամենևին կհրաժարվեն դատական պաշտպանությունից: ՀՀ օրենսդրությամբ նախատեսվում է, որ հիմնականում հայցը հարուցվում է պատասխանողի գտնվելու վայրի դատարան: Այստեղ խոսքը գնալու է ՀՀ ընդհանուր իրավասության դատարաններում գործերի տարածքային ընդդատության մասին: Վարչական դատարանում գործի տարածքային ընդդատությանը տրվում է այլ իրավական կարգավորում: Ուսումնասիրենք գործերի ընդդատության տեսակները:

Ընդդատությունը հայցվորի ընտրությամբ

Հայցվորի ընտրությամբ ընդդատությունը սահմանված է ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքով նախատեսված գործերի քննության համար: Օրինակ, եթե հայցը հարուցվում է տարբեր մարզերում բնակվող (գտնվող) պատասխանողների դեմ, հայցվորն իրավունք ունի ներկայացնելու հայցադիմումը պատասխանողներից մեկի բնակվելու (գտնվելու) վայրի դատարան: Պատասխանողի դեմ, որի գտնվելու վայրն անհայտ է, հայց կարող է հարուցվել նրա գույքի գտնվելու վայրի կամ նրա բնակության (գտնվելու) վերջին հայտնի վայրի դատարան: Կատարման վայրի նշմամբ պայմանագրից բխող հայցը կարող է հարուցվել պայմանագրի կատարման վայրի դատարան:

Նկատի ունեցեք, որ եթե իրավաբանական անձը, որի հետ դուք գտնվում եք պայմանագրային իրավահարաբերություններում, ունի ձեր քաղաքում ներկայացուցչություն կամ մասնաճյուղ, հայցը կարող է հարուցվել ներկայացուցչության կամ մասնաճյուղի գտնվելու վայրի դատարան: Այդ դեպքում մեծ հեռավորություններ հաղթահարելու անհրաժեշտություն այլևս չի լինելու:

Առանձին կարելի է նշել ընտանեկան հարաբերություններից ծագած վեճերի ընդդատությունը: Այսպես, եթե հայցվորի անչափահաս երեխան բնակվում է իր հետ, նա կարող է հայց հարուցել իր բնակության վայրի դատարան: Սակայն հարկավոր է նշել, որ երեխայի և ծնողի համատեղ բնակության փաստը պետք է ապացուցվի դատարանում, ինչի համար անհրաժեշտ է հայցադիմումին կից ներկայացնել համատիրության կողմից տրված տեղեկանքը: Բացի այդ, ալիմենտի բռնագանձման կամ հայրության ճանաչման պահանջների մասին հայցադիմումները նույպես կարող են ներկայացվել հայցվորի բնակության վայրի դատարան:

Եթե ամուսինը ցանկանում է լուծել իր և անհայտ բացակայող կամ հոգեկան խանգարման հետևանքով անգործունակ ճանաչված, ինչպես նաև ազատազրկման դատապարտված անձի միջև կնքված ամուսնությունը, ամուսնալուծության հայցը կարող է ներկայացվել հայցվորի բնակության (գտնվելու) վայրի դատարան: Առողջությանը պատճառված վնասի հատուցման, կերակրողի մահվամբ պատճառված վնասի վերաբերյալ պահանջները կարող են ներկայացվել հայցվորի բնակության կամ վնասը պատճառելու վայրի դատարան:

Ապօրինի դատապարտելու, քրեական պատասխանատվության ենթարկելու, որպես խափանման միջոց կալանք կիրառելու, չհեռանալու մասին ստորագրություն վերցնելու կամ վարչական տույժ նշանակելու հետևանքով քաղաքացուն պատճառված վնասները հատուցելու հետ կապված աշխատանքային և այլ իրավունքները վերականգնելու, գույքը կամ դրա արժեքը վերադարձնելու վերաբերյալ հայցը կարող է հարուցվել հայցվորի բնակության վայրի դատարան:

Ընդդատությունը կողմերի համաձայնությամբ

Տարածքային ընդդատության այլ տեսակներից է կողմերի համաձայնությամբ սահմանված ընդդատությունը: ՀՀ օրենսդրությամբ կողմերին տրվող այս հնարավորությունը շատ հարմարավետ է, քանի որ այն թույլ է տալիս որոշել, թե որ դատարանն է իրականացնելու գործի քննությունը: Ընդդատությունը որոշվում է կողմերի միջև կնքված պայմանագրում: Այդ պայմանագիրը կարող է վերաբերել գույքի առուվաճառքին, ծառայությունների մատուցմանը, աշխատանքների իրականացմանը և այլ տեսակի իրավական հարաբերություններին: Ընդդատության վերաբերյալ պայմանը ներառվում է կողմերի պայմանագրում վերապահման տեսքով: Կողմերն իրենց համաձայնությամբ կարող են ընտրել ցանկացած դատարան և նույնիսկ գործի քննության ընթացքում կիրառվող պետության իրավունքը: Եթե սահմանվել է կոնկրետ դատարան, անհրաժեշտ է նշել դրա լրիվ անվանումը՝ հետագայում թյուրիմացություններից խուսափելու համար:

Պայմանագիրը ստորագրելիս պետք է ուշադրությամբ ուսումնասիրել դրա բոլոր դրույթները, այդ թվում՝ վեճերի ընդդատությունը սահմանող դրույթները: Ընդդատության պայմանները կարող են սահմանվել պայմանագրում կամ դրա հավելվածում: Այնտեղ կարող է նշվել, որ բոլոր դատական վեճերը լուծվում են, օրինակ, կազմակերպության գտնվելու վայրի դատարանում: Նկատի ունեցեք, որ ընկերության իրավաբանական հասցեն և փաստացի գտնվելու վայրը կարող են տարբերվել: Այս դեպքում հայցադիմումը ներկայացնելիս հաշվի է առնվում ընկերության իրավաբանական հասցեն:

Եթե Կապանում բնակվող անձը կնքել է առուվաճառքի պայմանագիր մի ընկերության հետ, որի իրավաբանական հասցեն գրանցված է Երևանում և նախատեսվել է, որ հայցը հարուցվում է կազմակերպության գտնվելու վայրի դատարան, այս իրավիճակում անձը ստիպված է լինելու կատարել իր իրավունքների պաշտպանությունը երևանյան դատարանում, բացառությամբ այն դեպքի, երբ հիշյալ ընկերությունը ունի Կապան քաղաքում պաշտոնապես գրանցված մասնաճյուղ կամ ներկայացուցչություն: Վերոգրյալի կապակցությամբ խորհուրդ է տրվում ուշադրությամբ ստուգել վեճերի ընդդատությունը սահմանող պայմանները:

Անգամ եթե պայմանագրով չի նախատեսվում կողմերի համաձայնությամբ հաստատած ընդդատություն, նրանք իրավունք ունեն փոխելու այն իրենց գրավոր համաձայնությամբ մինչև դատարանի կողմից՝ հայցադիմումը վարույթ ընդունելու մասին որոշում կայացնելը:

Մյուս կողմից դատարանին ընդդատյա վեճը մինչև գործն ըստ էության լուծող դատական ակտ կայացնելը կողմերի համաձայնությամբ կարող է հանձնվել արբիտրաժի լուծմանը: Նշենք, որ արբիտրաժները ոչ մի կերպ չեն առնչվում ընդհանուր իրավասության դատարանների համակարգին և հիմնականում քննում են տնտեսական և ձեռնարկատիրական վեճեր: Սակայն այս հարցն արդեն վերաբերում է առարկայական ընդդատությանը:  

Բացառիկ ընդդատությունը

Գործերի բացառիկ ընդդատությունը սահմանվում է ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքով: Այն չի կարող փոփոխվել կողմերի համաձայնությամբ: Ընդդատության այս տեսակը հիմնականում կիրառվում է անշարժ գույքի վերաբերյալ վեճերից բխող հարաբերությունների նկատմամբ: Հողամասի, շենքի կամ շինության նկատմամբ իրավունքը ճանաչելու, հողամասերը կամ շինությունները ուրիշի ապօրինի տիրապետումից հետ պահանջելու, սեփականատիրոջ կամ այլ օրինական տիրապետողի` տիրապետումից զրկելու հետ չկապված իրավունքների խախտումները վերացնելու վերաբերյալ հայցերը հարուցվում են հողամասի, շենքի, շինության գտնվելու վայրի դատարան:

Ժառանգատուի պարտատերերի պահանջները ներկայացվում են ժառանգական գույքի (կամ դրա մեծ մասի) գտնվելու վայրի դատարան: Գույքն արգելանքից հանելու վերաբերյալ հայցերը հարուցվում են այդ գույքի գտնվելու վայրի դատարան: 

Գործերի հանձնումը մեկ դատարանից մեկ այլ դատարան

Քիչ չեն այնպիսի դեպքեր, երբ դատարանին ուղղված հայցադիմումը ներկայացվում է ընդդատության կանոնների խախտմամբ: Այդ պատճառով դատարանը կարող է հանձնել գործը մեկ այլ դատարան, եթե գործի ուսումնասիրության ընթացքում պարզվի, որ հայցն ընդունվել է վարույթ ընդդատության կանոնների խախտմամբ կամ գործը տվյալ դատարանում քննելը անհնար է: Ընդ որում, գործը այլ դատարան հանձնելու վերաբերյալ դատարանը կայացնում է որոշում: Գործը ստացած դատարանը պետք է քննի այն և կայացնի վերջնական վճիռ: 

05.05.2016

Вернуться