Registration of the birth, social payments, business in the Republic of Armenia, foreign citizenship, registration of marriage, entrance to Armenia, inheritance law, Liquidation of the legal entity, Registering a company, consular legalization of documents, Apostille Stamp in the RA, certificates and duplicates, IT in the Republic of Armenia, acceptance of inherited property, Customs clearance, military service in Armenia, EAEC Court, property in the Republic of Armenia, bankruptcy procedure, Procurement in the Republic of Armenia, State Register of Home Population, correctly make agreements, divorce in the Republic of Armenia, pharmaceutical products, registration of medicines, invalidity of transactions, deposit in the Republic of Armenia, clinical drug trials, Loan Agreement in Armenia, Surrogacy in the Republic of Armenia, registration of trademarks, authorized capital, Administrative Court of the Republic of Armenia, moral damages, renting of apartments, appeal court decisions, Division of shares, annulment of marriage, kidnapped in Armenia, child adoption in armenia, foreign investments, Mandatory payments , Labor Code, Foreign Arbitral Awards, Foreign Investment, RA Citizenship, Regulation in the Field of Precious Metals, VAT Payment Process, Entry Visas, Financial Security Types, Legal Cooperation, Economic Competition, obligations , Income Tax in Armenia, Excise Tax, International Sale of Goods, Redomiciliation of legal entities, Personal Data Protection, residence status, Tax Rates

Ինչպես պաշտպանել ձեր իրավունքները անհաջող պլաստիկ վիրահատության դէպքում

Հայաստանի տարածքում պլաստիկ վիրաբույժների ծառայությունների համար բարձր հաճախականությամբ դիմում են ինչպես նրա բնակիչները, այնպես էլ արտերկրի հայերը: Սա բացատրվում է սույն տեսակի վիրահատական ծառայությունների ցածր գներով եւ նրանց ուղեկցող բարձր որակի. Այն, երբ ում են առաջանո վեճերը լուծվում էն համաձայն հայկական օրենսդրությանը։

Առաջին հերթին պետք է նշել, որ իրավական դաշտում նշված խնդիրը դիտարկվում է երկու տեսանկյունից ՝ քաղաքացիաիրավական եւ քրեաիրավական։  Այս հոդվածում մենք կքննարկենք երկրորդը։

ՀՀ քրեական օրենսգրքում առկա է հոդված, որն ուղղակիորեն պատասխանատվություն է նախատեսում Բժշկական օգնություն եւ սպասարկում իրականացնողների կողմից մասնագիտական պարտականությունները չկատարելը կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար: Հետևաբար, մասնագիտական պարտականությունները չկատարելը կամ ոչ պատշաճ կատարելը՝ դրանց նկատմամբ անփույթ կամ անբարեխիղճ վերաբերմունքի հետեւանքով, եթե բուժվող հիվանդի առողջությանն անզգուշությամբ պատճառվել է ծանր կամ միջին ծանրության վնաս, անձը կարող է քրեական պատասխանատվության ենթարկվել ՝ ընդհուպ մինչև վեց տարվա ազատազրկում։ Բացի այդ, անորակ ծառայություններ մատուցող վիրաբույժը զրկվում է որոշակի պաշտոններ զբաղեցնելու կամ որոշակի գործունեությամբ զբաղվելու իրավունքից։

Այս հոդվածում որպես ծանրացուցիչ հանգամանք նշվում է նաև առողջությանը ծանր կամ միջին ծանրության վնաս պատճառելը ։  Այսպես, եթե վիրահատության արդյունքում հիվանդի մոտ վնասվել են շնչառական ուղիները, կամ առաջացել են այլ բարդություններ, վիրաբույժի գործողություններում առկա են հանցագործության երկու կազմեր, նա կկրի ավելի խիստ պատիժ ։

Պետք է հիշել, որ հանցանք կատարողներին պատասխանատվության ենթարկելու համար, անհրաժեշտ է ձեր օգնությունը՝ միայն ձեր հաղորդումների եւ ահազանգների շնորհիվ է հնարավոր բացահայտել անբարեխիղճ բժիշկներին։  Բողոքով դիմելով մեր որկավորված մասնագետներին դուք կօգնեք կանխել նման հանցանքների կրկնությունը ապագայում:

Այդ իսկ պատճառով, թե կարծում եք, որ վիրահատությունից առաջ, ընթացքում կամ հետո բժիշկը գործել է անփույթ, անբարեխիղճ ՝, խախտել է իր պաշտոնեական պարտականությունները, ապա դիմելով փորձառու իրավաբանին ՝ դուք անպայման հասնելու եք անփույթ վիրաբույժի քրեական պատասխանատվության ենթարկելուն ձեր խախտված իրավունքների վերականգնմանը։ Մենք ուրախ ենք տեղեկացնել ձեզ, որ մեր կազմակերպությունում աշխատում են բժշկական իրավունքի որակավորված մասնագետներ, որոնք հաջողությամբ լուծել են նման տասնյակ վեճեր և պատրաստ են օգնել լուծել ձեր վեճերը:

Вернуться