Registration of the birth, social payments, business in the Republic of Armenia, foreign citizenship, registration of marriage, entrance to Armenia, inheritance law, Liquidation of the legal entity, Registering a company, consular legalization of documents, Apostille Stamp in the RA, certificates and duplicates, IT in the Republic of Armenia, acceptance of inherited property, Customs clearance, military service in Armenia, EAEC Court, property in the Republic of Armenia, bankruptcy procedure, Procurement in the Republic of Armenia, State Register of Home Population, correctly make agreements, divorce in the Republic of Armenia, pharmaceutical products, registration of medicines, invalidity of transactions, deposit in the Republic of Armenia, clinical drug trials, Loan Agreement in Armenia, Surrogacy in the Republic of Armenia, registration of trademarks, authorized capital, Administrative Court of the Republic of Armenia, moral damages, renting of apartments, appeal court decisions, Division of shares, annulment of marriage, kidnapped in Armenia, child adoption in armenia, foreign investments, Mandatory payments , Labor Code, Foreign Arbitral Awards, Foreign Investment, RA Citizenship, Regulation in the Field of Precious Metals, VAT Payment Process, Entry Visas, Financial Security Types, Legal Cooperation, Economic Competition, obligations , Income Tax in Armenia, Excise Tax, International Sale of Goods, Redomiciliation of legal entities, Personal Data Protection, residence status, Tax Rates

Երկքաղաքացիների զինապարտությունը

Երկքաղաքացիների զինապարտությունը 

Երկքաղաքացիություն ունեցող ՀՀ քաղաքացիները պետք է կատարեն հայրենիքի պաշտպանությանը մասնակցելու իրենց սահմանադրական պարտականությունը ինչպես պարտադիր զինվորական ծառայության զորակոչվելու, այնպես էլ կամավոր հիմունքներով պայմանագրային զինվորական ծառայության անցնելով: Վերոնշյալը տարածվում է նաև 1995 թվականի հունվարի 1-ից հետո` առանց սահմանված կարգի ՀՀ քաղաքացիությունից դուրս գալու,այլ պետության  քաղաքացիություն ընդունած կամ ստացած  ինչպես նաև ՀՀ քաղաքացիությունից  միակողմանի հրաժարված ՀՀ քաղաքացիների վրա:

Երկքաղաքացիների պարտադիր զինվորական ծառայությունը 

«Զինապարտության մասին» ՀՀ օրենքի 3.1 հոդվածի համաձայն` ՀՀ քաղաքացիություն ընդունած այլ պետության քաղաքացին ազատվում է պարտադիր զինվորական ծառայությունից, եթե մինչև ՀՀ քաղաքացիություն ընդունելը ոչ պակաս, քան 12 ամիս ծառայել է այլ պետության զինված ուժերում կամ այլ պետությունում ոչ պակաս, քան 18 ամիս անցել է այլընտրանքային զինվորական ծառայություն` բացառությամբ ՀՀ կառավարության սահմանած պետությունների: Այլ պետության քաղաքացիություն ընդունած ՀՀ քաղաքացին չի ազատվում պարտադիր զինվորական ծառայությունից, անկախ այն հանգամանքից` ծառայել է նա այլ պետությունում, թե`ոչ: Երկքաղաքացին չի ազատվում զորահավաքներից և վարժական հավաքներից:

Սահմանված կարգի խախտմամբ պարտադիր զինվորական ծառայություն չանցած քաղաքացիների պատասխանատվությունից ազատելու պայմանները և կարգը   

2003թ. դեկտեմբերի 17-ին ընդունվել է «Սահմանված կարգի խախտմամբ պարտադիր զինվորական ծառայություն չանցած քաղաքացիների մասին» օրենքը: Օրենքի նպատակն է 1992 թվականի աշնանային զորակոչից մինչև 2011 թվականի մայիսի 1-ն ընկած ժամանակահատվածում պարտադիր զինվորական ծառայություն չանցած քաղաքացիներից պարտադիր վճար մուծելու դիմաց ազատել նրանց քրեական հետապնդումից, տրամադրել զինվորական գրքույկ և հաշվառել պահեստազորում:

Օրենքի գործողության ոլորտը

Օրենքի կարգավորումը տարածվում է այն ՀՀ երբևէ ներկա և նախկին քաղաքացու վրա, որը չի ծառայել ՀՀ զինված ուժերում կամ օրենքով նախատեսված հիմքերով չի ազատվել կամ չի ստացել զինվորական ծառայությունից տարեկետում: Այսինքն` զինվորական ծառայություն չանցնելը հավասարազոր է դրանից խուսափելուն, անկախ այն հանգամանքից. Անձը ենթարկվել է զինվորական հաշվառման, թե`ոչ, ստացել է սահմանված կարգով զինկոմիսարիատ ներկայանալու ծանուցագիր, հանդիսանում է ՀՀ քաղաքացի և այլն:

Պարտադիր զինվորական ծառայության զորակոչը  Հայաստանի Հանրապետությունում

Պարտադիր զինվորական ծառայության են զորակոչվում 18-ից մինչև 27 տարեկան արական սեռի զորակոչիկները և մինչև 35 տարեկան առաջին խմբի պահեստազորի սպաները, ովքեր առողջական վիճակի պատճառով ճանաչվել են զինծառայության համար պիտանի`խաղաղ պայմաններում :
Շարքային կազմի զորակոչը և զորացրումը կատարվում է հանրապետության նախագահի հրամանագրով`տարին երկու անգամ`ապրիլ-հունիս և հոկտեմբեր-դեկտեմբեր ամիսներին:
Պահեստազորի սպաների զորակոչը և զորացրումը կատարվում է հանրապետության նախագահի հրամանագրով սահմանված ժամկետում: Զորակոչի տարեկետում ստացող սպաների կատեգորիաների ցանկը հաստատում է կառավարությունը:

Պարտադիր զինվորական ծառայության զորակոչը հայտարարվելուց հետո բոլոր զորակոչիկները պարտավոր են ծանուցագրում նշված ժամկետում ներկայանալ այն զինվորական կոմիսարիատ, որտեղ նրանք հաշվառված են:

Պարտադիր զինվորական ծառայությունից ազատվելը և տարեկետումը 

Պարտադիր զինվորական ծառայությունից ազատվում է`

  • հանրապետական զորակոչային հանձնաժողովի կողմից առողջական վիճակի պատճառով զինծառայության համար ոչ պիտանի ճանաչված քաղաքացին`հանվելով զինվորական հաշվառումից.
  • այն քաղաքացին,ում հայրը (մայրը) կամ հարազատ եղբայրը (քույրը) զոհվել (մահացել) է ՀՀ պաշտպանության զինված ուժերում և այլ զորքերում ծառայողական պարտականություններ կատարելու ժամանակ,և նա այդ ընտանիքի միակ արու զավակն է.
  • քաղաքացին կառավարության որոշմամբ.
  • մինչև Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիությունն ընդունելն այլ պետությունների զինված ուժերում պարտադիր զինվորական ծառայության անցած քաղաքացին.
  • գիտական աստիճան (գիտության թեկնածու կամ գիտության դոկտոր) ունեցող քաղաքացին.
  • եթե նա զբաղվում է մասնագիտական,գիտական կամ մանկավարժական գործունեությամբ:

Տարեկետում պարտադիր զինվորական ծառայությունից տրվում է՝

  • ընտանեկան դրության կապակցությամբ.
  • ուսումը շարունակելու նպատակով.
  • առողջական վիճակի պատճառով:

22.05.2015

Вернуться