Registration of the birth, social payments, business in the Republic of Armenia, foreign citizenship, registration of marriage, entrance to Armenia, inheritance law, Liquidation of the legal entity, Registering a company, consular legalization of documents, Apostille Stamp in the RA, certificates and duplicates, IT in the Republic of Armenia, acceptance of inherited property, Customs clearance, military service in Armenia, EAEC Court, property in the Republic of Armenia, bankruptcy procedure, Procurement in the Republic of Armenia, State Register of Home Population, correctly make agreements, divorce in the Republic of Armenia, pharmaceutical products, registration of medicines, invalidity of transactions, deposit in the Republic of Armenia, clinical drug trials, Loan Agreement in Armenia, Surrogacy in the Republic of Armenia, registration of trademarks, authorized capital, Administrative Court of the Republic of Armenia, moral damages, renting of apartments, appeal court decisions, Division of shares, annulment of marriage, kidnapped in Armenia, child adoption in armenia, foreign investments, Mandatory payments , Labor Code, Foreign Arbitral Awards, Foreign Investment, RA Citizenship, Regulation in the Field of Precious Metals, VAT Payment Process, Entry Visas, Financial Security Types, Legal Cooperation, Economic Competition, obligations , Income Tax in Armenia, Excise Tax, International Sale of Goods, Redomiciliation of legal entities, Personal Data Protection, residence status, Tax Rates

Ժառանգության ընդունման ժամկետը վերականգնելու և ժառանգ ճանաչելու | 12.11.2010

Գործի նախապատմությունը

Հայցվորի տատիկը` Ս.Հ-ն մահացել է “…” թվականին:
Մահից առաջ` “…” թվականին Ս. Հ-ն կտակել է իր սեփականությունը հանդիսացող բնակարանը թոռանը` Ռ.Հ-ին: Կտակը վավերացվել է նոտարական կարգով:

Հայցվորն այս տարիների ընթացքում օգտագործել և տիրապետել է գույքը, կատարել է վճարումները, այսինքն` փաստացի ընդունել է ժառանգությունը: Հայցվորը անտեղյակ լինելով ժառանգության ընդունման օրենքով նախատեսված վեցամսյա ժամկետի մասին, դիմել է նոտարական գրասենյակ` ըստ կտակի ժառանգության իրավունքի վկայագիր ստանալու համար, սակայն ստացել է մերժում` այն պատճառաբանությամբ, որ ժառանգության ընդունման վեցամսյա ժամկետը բաց է թողնվել:

Ռ.Հ-ն դիմել է փաստաբան Վարդան Խեչյանին, վերջինս ուսումնասիրելով գործը դիմել է դատարան հետևյալ պահանջով` Ռ. Հ-ի ըստ կտակի ժառանգության ընդունման բաց թողնված ժամկետը հարգելի ճանաչելու և փաստացի տիրապետման հիմքով ժառանգությունն ընդունած ժառանգ ճանաչելու պահանջների մասին:

Փաստաբանի իրավական հիմնավորումները և դիրքորոշումը

Փաստաբանը  պատճառաբանել է, որ կտակը կազմելուց հետո հայցվորը տեղյակ չի եղել, որ այն պետք է տատիկի մահից հետո վեցամսյա ժամկետում ներկայացներ ձևակերպման, որի հետևանքով մի քանի օր ուշացումով է դիմել նոտարին: Նա այդ ժամանակ գտնվել է արտասահմանում:

ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 1227-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն` ժառանգությունը կարող է ընդունվել ժառանգության բացման օրվանից վեց ամսվա ընթացքում։ ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 1225-րդ հոդվածի համաձայն` ժառանգություն ձեռք բերելու համար ժառանգը պետք է այն ընդունի։ Ընդունված ժառանգությունը ժառանգության բացման ժամանակից համարվում է ժառանգին պատկանող, անկախ այդ գույքի նկատմամբ ժառանգի իրավունքը պետական գրանցումից, եթե նման իրավունքը ենթակա է գրանցման։

ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 1226-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն` ժառանգությունն ընդունվում է ժառանգությունն ընդունելու կամ ժառանգական իրավունքի վկայագիր ստանալու մասին ժառանգի դիմումը ժառանգության բացման վայրի նոտարին հանձնելով, իսկ 3-րդ մասի համաձայն՝ եթե այլ բան ապացուցված չէ, ապա ժառանգությունը ժառանգի կողմից ընդունված է համարվում, երբ նա uկuում է փաuտացի տիրապետել կամ կառավարել ժառանգված գույքը՝ ներառյալ, երբ ժառանգը միջոցներ է ձեռնարկել գույքը պահպանելու և այն երրորդ անձանց ոտնձգություններից կամ հավակնություններից պաշտպանելու համար։

Վերոնշյալ հոդվածների համադրումից հետևում է, որ օրենսդիրը նախատեսել է ժառանգության ընդունման երկու եղանակ՝ ժառանգությունն ընդունելու կամ ժառանգական իրավունքի վկայագիր ստանալու մասին դիմումը ժառանգության բացման վայրի նոտարին հանձնելը և ժառանգի կողմից ժառանգությունը փաստացի տիրապետելը կամ կառավարելը։

Գործի ելքը

Բավարարել հայցը: Ռ. Հ-ի ժառանգության ընդունման բաց թողնված ժամկետը հարգելի ճանաչել և փաստացի տիրապետման հիմքով ժառանգությունն ընդունած ժառանգ ճանաչել “..” բնակարանի նկատմամբ:

 

Գործով ներկայացուցիչ ՀՀ փաստաբանական պալատի փաստաբան Վարդան Խեչյան

Աղբյուրը` Փաստաբան Վարդան Խեչյանի իրավական ձեռնարկ

Տեքստը տեղադրելիս պարտադիր է ակտիվ հղում կատարել աղբյուրին և նշել հեղինակի անունը

Փաստաբանին կարող եք զանգահարել +374 10 32 02 02 կամ գրել vardan@khechyan.com էլ. հասցեին

Вернуться