Наши услуги

Տնտեսական վեճեր

Տարբեր տեսակի պայմանագրերն ունեն իրենց առանձնահատկությունները և նորություն չէ, որ պայմանագրային պարտավորությունները հաճախ չեն կատարվում պատշաճ կերպով: Իրավիճակը կարող է ավելի շատ լարվել պայմանագրում ներառված թերությունների պատճառով, ինչը կդնի ձեզ ծանր դրության մեջ, ուստի նման իրավիճակներից խուսափելու համար մեր իրավաբաններն առաջարկում են հետևալ ծառայությունները՝

  • պայմանագրերի և այլ փաստաթղթերի իրավական վերլուծություն.
  • պայմանագրերի ուղեկցում, մասնակցություն բանակցություններում.
  • պետական մարմիններում և կապալառուների հետ հանդիպումների ընթացքում հաճախորդի ուղեկցում.
  • հայցադիմումների կազմում.
  • դատական ակտերի բողոքարկում.
  • կատարողական վարույթի վերահսկում.
  • հարկային մարմինների հետ վեճերի կարգավորում.
  • իրավաբանական խորհրդատնություն տնտեսվարող սուբյեկտների միջև՝ տնտեսական վեճերից ծագող հարցերի վերաբերյալ: