Наши услуги

Մաքսային վեճեր

Մաքսային վերահսկողության ժամանակ մաքսային մարմինների կողմից թույլ տված սխալները որոշ դեպքերում կարող են կոպտորեն խախտել քաղաքացիների իրավունքները, ինչի հետևանքով նրանք ստիպված կլինեն բողոքարկել այդ մարմինների գործողությունները դատարանում: Բացասական հետևանքներից խուսափելու և դատարան դիմելու անհրաժեշտությունից ազատվելու նկատառումներով դուք պետք է դիմեք մաքսային իրավունքի բնագավառում մասնագիտացվող փաստաբանի օգնությանը: Մեր ընկերության մասնագետները կօգնեն ձեզ խուսափել մաքսային վեճերից և կկարգավորեն արդեն առաջացած վեճերը: Մաքսային վեճերի ոլորտում մեր ընկերությունը առաջարկում է հետևյալ ծառայությունները՝

  • խորհրդատվություն ՀՀ մաքսային օրենսգրքի շրջանակներում.
  • դիմումների, հարցումների, միջնորդությունների և այլ իրավական փաստաթղթերի պատրաստում.
  • մաքսզերծման հետ կապված վեճերի կարգավորման աջակցություն.
  • վարչական իրավախախտումների դեպքում հաճախորդի շահերի պաշտպանություն մաքսային մարմիններում.
  • մաքսային մարմինների հետ վեճի մինչդատական կարգավորում.
  • պաշտոնատար անձանց ապօրինի որոշումների և գործողությունների բողոքարկում.
  • հավելավճարների կամ բռնագանձված մաքսային վճարների վերադարձ կամ օֆսեթ: