Наши услуги

Բիզնեսի առուվաճառք

Հայաստանում ձեռնարկությունների առուվաճառքը ամենատարածված գործարքներից է: Ձեռնարկության առուվաճառքի գործընթացը տեղի է ունենում համալրում կամ մաս-մաս: Իրենից ներկայացնելով շատ կարևոր և բազմակողմանի իրավաբանական գործընթաց՝ ձեռնարկության առուվաճառքը կապված է բիզնեսի տարբեր բաղադրիչների գնահատման հետ, ուստի բիզնեսի առուվաճառքի ոլորտում մեր ընկերության իրավաբանները առաջարկում են հետևյալ ծառայությունները՝

  • բիզնեսի ձեռքբերման ամենաօպտիմալ սխեմայի մշակում.
  • ձեռքբերված բիզնեսի իրավաբանական զննում.
  • հիմնադիր փաստաթղտերի վերլուծություն և փոփոխում.
  • բիզնեսի վերաբերյալ մատուցված տեղեկությունների գաղտնիության իրականացում և ապահովում.
  • ձեռքբերված բիզնեսի համալիր իրավական վերլուծություն.
  • գործարքի կնքման և իրագործման հետ կապված ռիսկերի վերլուծություն.
  • բիզնեսի առք ու վաճառքի համար անհրաժեշտ փաստաթղտերի նախապատրաստում.
  • բիզնեսի առք ու վաճառքի գրանցման գործնթացի ուղեկցում: