Հայաստանի Հանրապետությունում բժշկական հաստատությունների լիցենզավորումը

Հայաստանի Հանրապետությունում 08.08.2001 թվականից գործում է “Լիցենզավորման մասին” ՀՀ օրենքը, որը կարգավորում է բժշկական բնույթի գործունեությունը: Սույն օրենքը սահմանում է, թե ինչ չափանիշներով է տրվում համապատասխան լիցենզիա Հայաստանի Հանրապետության կողմից ։

Այս օրենքի 7-րդ գլխում, որում նշվում է լիցենզավորման ենթակա գործունեության տեսակների ցանկը, խոսվում է նաեւ առողջապահության ոլորտի մասին ։

Ստացվում է, որ Հայաստանի տարածքում բժշկական գործունեություն իրականացնելը պարտադիր կարգով պահանջում է լիցենզիա, Ընդ որում ՝ բարդ տեսակ, քանի որ “բժշկական բիզնեսն” անվիճելի է ամենաբարդներից մեկը ։

Այս մասին ասվում է նաև “Բնակչության բժշկական օգնության, սպասարկման մասին”ՀՀ օրենքի 18-րդ հոդվածում ։

ՀՀ նշված օրենքի հիման վրա լիցենզիան տրվում է երկու ձեւով ‘ պարզ ձեւով եւ բարդ:

Պարզ լիցենզիայի տրամադրումը տեւում է փաստաթղթերի ներկայացման պահից ընդամենը 3 օր եւ չի պահանջում լիցենզային հանձնաժողովի հաստատում:

Հայկական պետությունը պարտավորեցնում է բժշկական գործունեության լիցենզավորման բարդ ընթացակարգ անցնել, քանի որ նման կազմակերպությունները գործ ունեն մարդու առողջության և նույնիսկ կյանքի հետ ։

“Լիցենզավորման մասին” ՀՀ օրենքի 43-րդ հոդվածի համաձայն ՝ սահմանվում է առողջապահության ոլորտում լիցենզավորման ենթակա աշխատանքների (ծառայությունների) տեսակների հաջորդ առավել կոնկրետ ցանկը:

Տարաբնույթ ոչ պարենային ապրանքների արտադրություն

Յուղ ՝ շարժիչի (առևտուր) (վաճառք)

Առևտուր ՝ ոչ պարենային ապրանքների

Դեղատնային գործունեություն

Կազմակերպությունների կամ անհատ ձեռնարկատերերի կողմից բժշկական օգնության ցուցաբերումը եւ բժշկական սպասարկման իրականացումը

Գործունեություն գենային ինժեներիայի բնագավառում

Միջին և բարձրագույն բժշկական կրթական ծրագրերի իրականացում

Լիցենզիա ստանալու սուբյեկտներ են հանդիսանում բժշկական կազմակերպությունները, այլ կազմակերպություններ, անհատ ձեռնարկատերերը, որոնք պատրաստվում են բժշկական գործունեություն իրականացնել ՝ որոշակի աշխատանքներ եւ ծառայություններ կատարելու միջոցով:

Հայաստանում լիցենզիա ստանալու համար անհրաժեշտ է դիմել լիցենզավորող մարմին ‘ ՀՀ առողջապահության նախարարություն (“լիցենզիայի մասին”ՀՀ օրենքի 28 — րդ հոդված):

Լիցենզիայում անհրաժեշտ է նշել ստորեւ ներկայացված հետեւյալ տեղեկությունները աղյուսակի տեսքով, որպեսզի այն ընդունվի, քննարկվի, որից հետո դրական որոշում կայացվի:

Իրավաբանական անձի համար անհատ ձեռնարկատիրոջ

– Անվանումը եւ կազմակերպական – իրավական ձեւը

-նրա գտնվելու եւ գործունեության իրականացման վայրը

– Անուն, ազգանուն

– բնակության եւ գործունեության իրականացման վայրը

– լիցենզավորման ենթակա գործունեության տեսակ ՝ լիցենզավորման ենթակա գործունեության տեսակ

Անհրաժեշտ է կցել դիմումին:

– կանոնադրության պատճենը

– պետական գրանցման վկայականի պատճենը

– պետական գրանցման վկայականի պատճենը

– անձի մասնագիտական որակավորումը հաստատող փաստաթուղթ ՝ անձի մասնագիտական որակավորումը հաստատող փաստաթուղթ

– ՀՀ օրենքով նախատեսված այլ փաստաթղթեր ‘ ՀՀ օրենքով նախատեսված այլ փաստաթղթեր

Նշենք, որ լիցենզիա ստանալու համար ներկայացված փաստաթղթերի փաթեթը չպետք է լինի թերի, ակնհայտ կեղծ կամ խեղաթյուրված, այլապես լիցենզավորող մարմինը ձեր հայտը պարզապես կմերժի, իսկ դուք կկորցնեք ամենաարժեքավոր ռեսուրսը ՝ Ձեր ժամանակը:

Եթե, այնուամենայնիվ, ներկայացրել են փաստաթղթերի ոչ ամբողջական փաթեթը, ապա քննարկման ժամկետը հաշվվելու է միայն ՀՀ օրենքով պահանջվող բոլոր փաստաթղթերը հանձնելու պահից ։

Պարզ լիցենզիա ստանալու հայտը լիցենզավորող մարմնի կողմից մերժվում է երեք օրվա ընթացքում, իսկ բարդ լիցենզիայի վերաբերյալ ՝ երեսնօրյա ժամկետում:

Նշված ժամկետի ընթացքում լիցենզավորող մարմինն իրականացնում է Նշված դիմումների եւ փաստաթղթերի մեջ պարունակվող տեղեկությունների ամբողջականության եւ հավաստիության ստուգում, այդ թվում ՝ լիցենզային պահանջներին սուբյեկտի համապատասխանության ստուգում:

Հայտի մերժման որոշումը հստակ պետք է պարունակի մերժման պատճառների և իրավական հիմքերի մասին տեղեկատվություն, որպեսզի հայտը կրկին ներկայացնելու դեպքում դուք նման սխալ թույլ չտաք (“Լիցենզավորման մասին”ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդված):

Մերժման որոշումը ստանալուց խուսափելու համար, ավելի լավ է, իհարկե, վստահել պրոֆեսիոնալ իրավաբանին լիցենզավորման ընթացակարգը, որը ամեն ինչ կկատարի ամենաբարձր մակարդակով եւ կփրկի ձեր ժամանակն ու նյարդերը:

Լիցենզավորող մարմինը ձեզ լիցենզիա կտա, եթե հայտի եւ դրան կցված փաստաթղթերի ուսումնասիրության արդյունքում որեւէ խախտում չի հայտնաբերվի:

Հայաստանում օրենսդրական մակարդակով սահմանված են բժշկական գործունեությամբ զբաղվելու ցանկություն ունեցող սուբյեկտներին ներկայացվող հետեւյալ լիցենզային պահանջները:

Բժշկական կազմակերպության ղեկավարը (նրա տեղակալները) եւ անհատ ձեռնարկատերը պետք է ունենան բարձրագույն մասնագիտական կրթություն

Բժշկական գործունեություն իրականացնել ցանկացող անձինք պետք է ունենան մասնագիտական աշխատանքային ստաժ։

Սուբյեկտները պետք է ունենան միջին, բարձրագույն, հետբուհական եւ (կամ) լրացուցիչ բժշկական մասնագիտական կրթություն ունեցող աշխատողների կնքված աշխատանքային պայմանագրերը, ինչպես նաեւ մասնագետի հավաստագիրը (բժշկական կրթություն ունեցող մասնագետների համար)

Սուբյեկտները պետք է ունենան նաեւ բժշկական արտադրատեսակների տեխնիկական սպասարկում իրականացնող աշխատողների աշխատանքային պայմանագրեր: Դրանք ներառում են սարքեր, սարքավորումներ, գործիքներ, գործիքներ եւ այլն:

Պարզաբանենք միանգամից, որ լիցենզավորված բժշկական հաստատությունն իր գործունեության մեկնարկից հինգ օր առաջ պետք է Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարությանը տեղեկություններ տրամադրի իր աշխատակիցների մասին ։ Ավելի ճիշտ, անհրաժեշտ է տրամադրել տեղեկատվություն աշխատակիցների մոտ համապատասխան որակավորման առկայության մասին ։

Հայաստանի Հանրապետությունը ներդրել է լիցենզավորման պարզեցված ընթացակարգ: Ներկայումս նախատեսված է Հայաստանի տարածքում լիցենզիաների ստացման էլեկտրոնային համակարգ: Դրան ծանոթանալու համար խորհուրդ ենք տալիս անցնել հետևյալ հղումով:

www.e-gov.am/licenses

Այն շատ հարմար է այն փաստը, որ դուք կարող եք դիտարկել գործընթացը լիցենզիայի տրամադրման առցանց եւ խնայել ժամանակը:

Вернуться