Наши услуги

Բիզնես-փաստաբան

Ռիսկերը բիզնեսի անբաժանելի մասն են և հաջողության հասնելու համար անհրաժեշտ են հմութ գիտելիքներ հարկային, ձեռնարկատիրական, հակամենաշնորհային իրավունքների և, իհարկե, տնտեսագիտության ոլորտներում: Երբեմն ձեռնարկատերերը բախվում են այնպիսի խնդիրներին, որոնց լուծման համար նրանց պետք է մասնագետի օգնություն: Նման ռիսկերից խուսափելու համար պետք է դիմել փաստաբանի:

Կնքելով համաձայնագիր մեր ընկերության իրավաբանների հետ՝ դուք կստանաք անվանական քարտ, որում նշվում են ծրագրի մասին տեղեկություններ, ինչպես նաև հեռախասահամարներ՝ արտակարգ իրավիճակներում փաստաբանների հետ կապ հաստատելու համար: Մեր ընկերությունը առաջարկում է հետևյալ ծառայությունները՝

  • ընկերության շահերի իրավաբանական պաշտպանություն.
  • խորհրդատվություն իրավաբանական հարցերի վերաբերյալ, իրավական եզրակացություններ՝ ինչպես բանավոր, այնպես էլ գրավոր տեսսքով.
  • իրավական փաստաթղթերի մշակում և ստուգում.
  • ընկերության շահերի ներկայացուցչություն պետական մարմիների հետ իրավահարաբերություններում.
  • մասնակցություն երրորդ անձանց հետ բանակցություներում.
  • հաճախորդի մոտ մեկնում՝ վերահսկիչ մարմինների կողմից ստուգում անցկացնելու դեպքում: