Наши услуги

Բանկային և ֆինանսական իրավունք

Բանկային և ֆինանսական իրավունքներն իրենց կառուցվացքով իրավունքի ամենաբարդ ճյուղերից են: Հետևաբար, ֆինասական վեճերի բազմակողմանի ուսումնասիրության համար պահանջվում է երկար տարիների մասնագիտական աշխատանքի փորձ և խորը գիտելիքներ բանկային ու ֆինասական իրավունքի ոլորտներում: Մեր ընկերության իրավաբանները կարող են առաջարկել իրենց ծառայություններն ու օգնել ձեզ՝

  • գրանցել և լիցենզավորել ֆինանսական գործառնություններ իրականացնող ընկերությունները.
  • բանկում հաշիվ բացելու հարցում.
  • ներկայացնել ձեր շահերը դատարանում այդ թվում սնկության գործերով.
  • պատրաստել վարկ ստանալու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը.
  • կարգավորել բանկերի հետ վեճերը և տարաձայնությունները: