Наши услуги

Անշարժ գույքի հետ կապված գործարքներ

Ներկայումս հաճախ են անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքների օտարման հետևանքով առաջացած դատական վեճերը: Անշարժ գույքի շուկան ընդլայնվում է, ընդունվում են նոր օրենքներ և բարձրանում է ծանր իրավիճակ ստեղծվելու վտանգը: Եթե անհրաժեշտ է պաշտպանել ձեր գույքային իրավունքները կամ նախապես իրավաբանորեն ապահովել ձեր գործարքը, պետք է դիմել հմուտ մասնագետի օգնությանը: Երկար տարիների ընթացքում մեր ընկերությունը մեծ փորձ է ձեռք բերել անշարժ գույքի ոլորտում և առաջարկում է հետևյալ ծառայությունները՝

  • գործարքների հնարավոր ռիսկերի ստուգում.
  • անշարժ գույքի հետ կապված գործարքներից բխող հարկային բեռի նվազեցում.
  • գործարքի գրանցման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի նախապրաստում.
  • աջակցություն ՀՀ կադաստրում.
  • հաճախորդի շահերի պաշտպանություն դատարանում.
  • անշարժ գույքի հետ կապված գործարքների իրավական հարցերի վերաբերյալ խորհրդատվություն: