Գործի  նախապատմությունը “…” օտարերկրյա ներդրումով ընկերության “….” տնօրենը դիմել է փաստաբան Վարդան Խեչյանին և հայտնել, որ ընկերությունը հանդիսանում է Հայաստանի Հանրապետության տարածքում Ապրանքների և ծառայությունների միջազգային դասակարգման “…” դասի  ապրանքների համար … անվանումով ապրանքային նշանների իրավատերը, ինչը հավաստվում է ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարության մտավոր սեփականության գործակալության կողմից տրված Ապրանքային /սպասարկման/ նշանի գրանցման թիվ “…”վկայագրերով: Տնօրենը փաստաբանին….