Видео

Փոխառության պայմանագրի գրագետ կազմում

09.03.2016

Փաստաբան Վարդան Խեչյանի տեսախորհրդատվություն
Թեմա՝ Փոխառության պայմանագրի գրագետ կազմում:

Вернуться