Registration of the birth, social payments, business in the Republic of Armenia, foreign citizenship, registration of marriage, entrance to Armenia, inheritance law, Liquidation of the legal entity, Registering a company, consular legalization of documents, Apostille Stamp in the RA, certificates and duplicates, IT in the Republic of Armenia, acceptance of inherited property, Customs clearance, military service in Armenia, EAEC Court, property in the Republic of Armenia, bankruptcy procedure, Procurement in the Republic of Armenia, State Register of Home Population, correctly make agreements, divorce in the Republic of Armenia, pharmaceutical products, registration of medicines, invalidity of transactions, deposit in the Republic of Armenia, clinical drug trials, Loan Agreement in Armenia, Surrogacy in the Republic of Armenia, registration of trademarks, authorized capital, Administrative Court of the Republic of Armenia, moral damages, renting of apartments, appeal court decisions, Division of shares, annulment of marriage, kidnapped in Armenia, child adoption in armenia, foreign investments, Mandatory payments , Labor Code, Foreign Arbitral Awards, Foreign Investment, RA Citizenship, Regulation in the Field of Precious Metals, VAT Payment Process, Entry Visas, Financial Security Types, Legal Cooperation, Economic Competition, obligations , Income Tax in Armenia, Excise Tax, International Sale of Goods, Redomiciliation of legal entities, Personal Data Protection, residence status, Tax Rates

Պարտքի և տոկոսների բռնագանձման գործ | 05.12.2010

Գործի նախապատմությունը

”…” վարկային կազմակերպության և քաղաքացի Վ.Ն-ի միջև կնքվել է  վարկային գծի պայմանագիր  համաձայն որի ` վերջինիս տրամադրվել է սպառողական վարկ “…” ՀՀ դրամ գումարի չափով, տարեկան 24 տոկոս տոկոսադրույքով` “…” ՍՊԸ-ից ձեռք բերվող ապրանքի ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն ֆինանսավորելու նպատակով, վարկի տոկոսագումարի ամենամսյա վճարման պայմանով, իսկ մայր գումարը պետք է վճարվեր ժամանակացույցում նշված ժամկետներում և ամբողջովին մարվեր

Պատասխանողի պարտքը հայցվոր ընկերության հանդեպ կազմել է “…” ՀՀ դրամ, որից “…” ՀՀ դրամը` որպես մայր գումարի մնացորդ, “…” ՀՀ դրամը` որպես հաշվարկված տոկոսի մնացորդ, “…” ՀՀ դրամը` որպես հաշվարկված ժամկետանց գումարի տոկոս, “…” ՀՀ դրամը` որպես ամսեկան սպասարկման վճար, “…” ՀՀ դրամը` ժամկետանց գումարի տույժ, “…” ՀՀ դրամը` որպես ժամկետանց տոկոսի տույժ:

Վարկային կազմակերպությունը դիմել էր փաստաբան Վարդան Խեչյանի օգնությանը: Նյութերը մանրամասն ուսումնասիրելուց հետո փաստաբանը հայցադիմում էր ներկայացրել գումարի բռնագանձման պահանջի մասին:

Փաստաբանի իրավական հիմնավորումները և  դիրքորոշումը

Վարկային պայմանագրի 2.7 կետով սահմանված է, որ ՙՎարկի ժամկետանց մասի նկատմամբ Վարկատուն հաշվարկում է վարկային պայմանագրի 1.5 կետում նշված նույն դրույքաչափը /24 տոկոս/ պարտավորության կետանց թույլ տալու օրվանից մինչև գումարն ամբողջությամբ վերադարձնելու օրը:

Համաձայն ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 233-րդ հոդվածի և վարկային պայմանագրի 2-րդ բաժնի` պատասխանողի ստանձնած պարտավորությունների կատարման ապահովման միջոց է հանդիսանում գրավատու Վ. Ն-ի կողմից ընկերության օգտին գրավադրված “…” ՍՊԸ-ից ձեռք բերվող ապրանքի նկատմամբ ընկերության գրավի իրավունքը, որի ուժով ընկերությունը հանդես է գալիս որպես գրավով ապահովված պարտատեր:

ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 345-րդ հոդվածի համաձայն` պարտատերն իրավունք ունի պարտապանից պահանջել կատարելու իր պարտականությունը: ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 347-րդ հոդվածի համաձայն` պարտավորությունները պետք է կատարվեն պատշաճ` պարտավորության պայմաններին, օրենքին և այլ իրավական ակտերի պահանջներին համապատասխան, իսկ նման պայմանների և պահանջների բացակայության դեպքում` գործարար շրջանառության սովորույթներին կամ սովորաբար ներկայացվող այլ պահանջներին համապատասխան:

Գործի ելքը

Հայցադիմումը բավարարելվել է ամբողջությամբ:
Վ.Ն-ից հօգուտ “…” վարկային կազմակերպության բռնագանձվել է` “…” ՀՀ դրամ, որից “…” ՀՀ դրամը` որպես մայր գումարի մնացորդ, “…” ՀՀ դրամը` որպես հաշվարկված տոկոսի մնացորդ, “…” ՀՀ դրամը` որպես հաշվարկված ժամկետանց գումարի տոկոս, “…” ՀՀ դրամը` որպես ամսեկան սպասարկման վճար, “…” ՀՀ դրամը` ժամկետանց գումարի տույժ, “…” ՀՀ դրամը` որպես ժամկետանց տոկոսի տույժ:

 

Գործով ներկայացուցիչ ՀՀ փաստաբանական պալատի փաստաբան Վարդան Խեչյան

Աղբյուրը՝ Փաստաբան Վարդան Խեչյանի իրավական ձեռնարկ

Տեքստը տեղադրելիս պարտադիր է ակտիվ հղում կատարել աղբյուրին և նշել հեղինակի անունը

Փաստաբանին կարող եք զանգահարել +37410 320202 կամ գրել vardan@khechyan.com էլ. հասցեին

 

Вернуться