Видео

Պե՞տք է արդյոք ժառանգը մինչև ժառանգությունն ընդունելը պատասխանատվություն կրի ժառանգատուի պարտավորությունների համար:

15.12.2015
Փաստաբան Վարդան Խեչյանի տեսախորհրդատվություն
Թեմա՝ Պե՞տք է արդյոք ժառանգը մինչև ժառանգությունն ընդունելը պատասխանատվություն կրի ժառանգատուի պարտավորությունների համար

Вернуться