2016 թ-ի ապրիլի 27-ին Մոսկվայում Customs & Corporate Lawyers իրավաբանական ընկերությունների միջազգային գործընկերական խումբը ՌԴ առևտրաարդյունաբերական պալատի հետ միասին «Մտավոր սեփականություն՝ XXI դար» 9-րդ միջազգային ֆորումի շրջանակներում կազմակերպել է «Մտավոր սեփականության օբյեկտների միջազգային շրջանառության արդի խնդիրներ» ամենամյա կոնֆերանսը: Կոնֆերանսին մասնակցել են Customs & Corporate Lawyers խմբի ներկայացուցիչները, գիտնական-իրավագետները և մտավոր սեփականության ոլորտում մասնագիտացվող իրավաբանները: Բացի….

Ապրանքային նշան կամ սպասարկման նշան (այսուհետ՝ ապրանքային նշան)՝ նիշ, որն օգտագործվում է մեկ անձի ապրանքները և (կամ) ծառայություններն այլ անձի ապրանքներից և (կամ) ծառայություններից տարբերելու համար: Հայաստանում բիզնեսի և մրցակցության զարգացման, ինչպես նաև շուկայում ձեռնարկատիրության նոր սուբյեկտների ստեղծման կապակցությամբ արդիական է դառնում երրորդ անձանց ոտնձգություններից ապրանքային նշանների նկատմամբ բացառիկ իրավունքների պաշտպանությունը: Նշված իրավունքների պաշտպանության հնարավորություն ապահովելու համար ապրանքային….

Գործի  նախապատմությունը “…” օտարերկրյա ներդրումով ընկերության “….” տնօրենը դիմել է փաստաբան Վարդան Խեչյանին և հայտնել, որ ընկերությունը հանդիսանում է Հայաստանի Հանրապետության տարածքում Ապրանքների և ծառայությունների միջազգային դասակարգման “…” դասի  ապրանքների համար … անվանումով ապրանքային նշանների իրավատերը, ինչը հավաստվում է ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարության մտավոր սեփականության գործակալության կողմից տրված Ապրանքային /սպասարկման/ նշանի գրանցման թիվ “…”վկայագրերով: Տնօրենը փաստաբանին….

Ի՞նչ օրենսդրական փոփոխություններ են կատարվել 2015 թ-ի հունվարի 2-ից հետո, երբ Հայաստանը դարձավ ԵՏՄ անդամ երկիր: Ընդհանուր առմամբ փոփոխությունները պայմանավորված են այն բանով, որ ԵՏՄ անդամ երկրների տնտեսավարող սուբյեկտների հետ հարաբերություններում Հայաստանը չունի մաքսային ձևակերպում, մաքսային սահմանին վճարման ենթակա ԱԱՀ, ակցիզային հարկ, փոխարենը` այս ամենը կատարվում է հարկային մարմիններին համապատասխան հայտարարագրեր ներկայացնելու միջոցով: Ինչպես է կատարվում ԵՏՄ….