Տեսանյութեր
unworthy inheritor/successor

Ինչպե՞ս ճանաչել ժառանգին անարժան ժառանգ: | 05.01.2016

Stockbrokers/holders rights

Փակ բաժնետիրական ընկերությունների բաժնետոմսերի ձեռքբերման նախապատվության իրավունքը | 30.12.2015

invalid transactions in RA

Անվավեր գործարքների հայցային վաղեմության ժամկետը | 25.12.2015

Court enforced debt recovery

Դատական կարգով դրամական միջոցների բռնագանձումը | 20.12.2015

declare transaction(s) invalid

Գործարքն անվավեր ճանաչելը | 18.12.2015

receiving inheritance

Պե՞տք է արդյոք ժառանգը մինչև ժառանգությունն ընդունելը պատասխանատվություն կրի ժառանգատուի պարտավորությունների համար: | 15.12.2015

entitled portion of inheritance

Ժառանգության պարտադիր բաժին ստանալու իրավունք ունեցող անձինք | 03.12.2015

Purchasing real estate

Նորակառույց շենքից բնակարան գնելու հետ կապված հարցեր | 02.12.2015

Անորակ ապրանքի փոխարինումը կամ դրա արժեքը վերադարձնելը | 23.11.2015

refund for a defective vehicle

Ժառանգը հրաժարվեց ժառանգությունից, հետո մտափոխվեց | 19.11.2015

arbitration law in RA

Կարելի՞ է արդյոք վիճարկել գործարքը: | 15.11.2015

debt recovery by heirs

Պարտքի բռնագանձումը ժառանգների կողմից | 11.11.2015