Տեսանյութեր
marriage contract in RA, earnings/salaries, factual paperwork completion

Փոխառության պայմանագրի գրագետ կազմում | 09.03.2016

real estate market in RA, real estate in RA

Բնակարանի ձեռքբերման ընթացքում կատարվող իրավաբանական ստուգումը | 02.03.2016

property/estates upon divorce

Ամուսնալուծության ընթացքում բաժանման ենթակա գույքը | 25.02.2016

Company/business registration in RA

Հայաստանում ընկերության գրանցման կարգը (ռուսերեն լեզվով) | 24.02.2016

real estate market in RA, real estate in RA

ՀՀ անշարժ գույքի շուկայում խարդախություններից պաշտպանվելը | 19.02.2016

marriage contract in RA, earnings/salaries, factual paperwork completion

Ամուսնական պայմանագրի կնքումը Հայաստանում | 12.02.2016

gift of real estate, Acceptance of inheritance

Նվիրատվությունը Հայաստանում. ինչպե՞ս ստանալ ժառանգությունը մինչև ժառանգատուի մահը | 28.01.2016

consumer rights in RA

«Սպառողների իրավունքների պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենքի որոշ դրույթների կիրառումը | 21.01.2016

spousal mutual property

Ամուսինների համատեղ գույքի բաժանումը | 15.01.2016

Receiving inheritance

Ժառանգության ընդունումը 6-ամսյա ժամկետը լրանալուց հետո | 11.01.2016

losing parental rights

Ծնողական իրավունքից զրկելու մասին | 09.01.2016

right of inheritance/succession

Ժառանգության իրավունքի վկայագրի տրամադրումը | 07.01.2016