Registration of the birth, social payments, business in the Republic of Armenia, foreign citizenship, registration of marriage, entrance to Armenia, inheritance law, Liquidation of the legal entity, Registering a company, consular legalization of documents, Apostille Stamp in the RA, certificates and duplicates, IT in the Republic of Armenia, acceptance of inherited property, Customs clearance, military service in Armenia, EAEC Court, property in the Republic of Armenia, bankruptcy procedure, Procurement in the Republic of Armenia, State Register of Home Population, correctly make agreements, divorce in the Republic of Armenia, pharmaceutical products, registration of medicines, invalidity of transactions, deposit in the Republic of Armenia, clinical drug trials, Loan Agreement in Armenia, Surrogacy in the Republic of Armenia, registration of trademarks, authorized capital, Administrative Court of the Republic of Armenia, moral damages, renting of apartments, appeal court decisions, Division of shares, annulment of marriage, kidnapped in Armenia, child adoption in armenia, foreign investments, Mandatory payments , Labor Code, Foreign Arbitral Awards, Foreign Investment, RA Citizenship, Regulation in the Field of Precious Metals, VAT Payment Process, Entry Visas, Financial Security Types, Legal Cooperation, Economic Competition, obligations , Income Tax in Armenia, Excise Tax, International Sale of Goods, Redomiciliation of legal entities, Personal Data Protection, residence status, Tax Rates

Վերաքննիչ բողոքի բավարարման գործ | 26.08.2013

Գործի նախապատմությունը

1990 թ-ի  ամուսնության վկայականի համաձայն` Կ.Մ-ն  և Թ. Ս-ն ամուսիններ են: Խորհրդային շրջգործկոմի 1994թ. որոշման հիման վրա Երևան քաղաքի “…” հասցեի բնակարանի նկատմամբ գրանցվել էր Թ.Ս-ի սեփականության իրավունքը:

Քանի որ Կ.Մ-ն չէր մասնակցել  վիճելի բնակարանի սեփականաշնորհմանը, վերջինս դիմել էր դատարան ճանաչելու իր ընդհանուր համատեղ սեփականության իրավունքը նշված բնակարանի նկատմամբ:

Դատարանը բավարարել էր Կ.Մ-ի հայցը և ճանաչել էր նրա ընդհանուր համատեղ սեփականության իրավունքն այդ  բնակարանի նկատմամբ:

Թ. Ս-ն դիմել էր փաստաբան Վարդան Խեչյանին, ով կազմել և ներկայացրել էր վերաքննիչ բողոք և խնդրել է վերաքննիչ դատարանին ստորադաս դատարանի վճիռը բեկանել և գործն ուղարկել նույն դատարան նոր քննության:

Փաստաբանի  իրավական հիմնավորումները  և դիքորոշումը

29.06.1993 թվականին ընդունված և 01.09.1993 թվականին ուժի մեջ մտած «Պետական և հանրային բնակարանային ֆոնդի սեփականաշնորհման մասին» ՀՀ օրենքի 3-րդ հոդվածի համաձայն` սեփականաշնորհման uուբյեկտ են հանդիuանում Հայաuտանի Հանրապետությունում մշտապեu բնակվող, տվյալ բնակտարածությունում գրանցում ունեցող, ինչպեu նաև oրենքով uահմանված դեպքերում բնակտարածության նկատմամբ իրավունքը պահպանած քաղաքացիները:

Նույն օրենքի 13-րդ հոդվածի համաձայն` բնակարանային ֆոնդի բնակարանների սեփականաշնորհումն ընտանիքի չափահաս անդամների համաձայնության դեպքում ձևակերպվում է տվյալ բնակարանի վարձակալի անունով կամ նրա ընտանիքի որևէ չափահաս անդամի անունով` որպես ընտանիքի բոլոր անդամների ընդհանուր համատեղ կամ ընդհանուր բաժնային սեփականություն:

Բնակարանի վարձակալ չհանդիսացող անձը սեփականաշնորհման արդյունքում կարող է ձեռք բերել սեփականության իրավունք պարտադիր վավերապայմանների միաժամանակյա առկայության դեպքում: Այդպիսիք են` Հայաuտանի Հանրապետությունում մշտապեu բնակվելը, տվյալ բնակտարածությունում գրանցում ունենալը (տես Ռուբեն Միրաքյանն ընդդեմ Եվա Գևորգյանի, Երևանի քաղաքապետարանի, ՀՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի «Կենտրոն» տարածքային ստորաբաժանման` Երևանի քաղաքապետի 09.11.2005 թվականի թիվ 2391-Ա որոշումը և սեփականության իրավունքի գրանցումը մասնակի անվավեր ճանաչելու և տան 1/2 մասի սեփականատեր ճանաչելու պահանջների մասին վարչական գործով Վճռաբեկ դատարանի 25.06.2010 թվականի թիվ ՎԴ/0476/05/08 որոշումը, ըստ հայցի Գևորգ և Արամ Գևորգյաների ընդդեմ Տանյա Ղոթանյանի՝ բնակարանի նկատմամբ սեփականության իրավունքը ճանաչելու և կտակը մասնակի անվավեր ճանաչելու պահանջների մասին քաղաքացիական գործով ՀՀ վճռաբեկ դատարանի ԵԱՔԴ/2487/02/10 որոշումը):

Վերոնշյալ հոդվածներից հետևում է, որ բնակարանի վարձակալ չհանդիսացող անձը սեփականաշնորհման արդյունքում կարող է ձեռք բերել սեփականության իրավունք 2 պարտադիր վավերապայմանների միաժամանակյա առկայության դեպքում: Այն է` Հայաuտանի Հանրապետությունում մշտապեu բնակվելը և տվյալ բնակտարածությունում գրանցում ունենալը:

Տվյալ դեպքում հայցվոր Կ.Մ-ն սեփականաշնորհման ժամանակ վիճելի բնակարանում հաշվառում չի ունեցել հետևաբար այդ բնակարանի սեփականաշնորհման սուբյեկտ չի հանդիսացել և «Պետական և հանրային բնակարանային ֆոնդի սեփականաշնորհման մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն վիճարկվող բնակարանի սեփականատեր հանդիսանալ չէր կարող:

Մինչդեռ «Հայաստանի Հանրապետության պետական և հանրային բնակարանային ֆոնդի սեփականաշնորհման մասին» ՀՀ օրենքի 1-ին հոդվածի համաձայն՝ Հայաստանի Հանրապետության պետական և հանրային բնակարանային ֆոնդի տների բնակարանների սեփականաշնորհումը՝ կամավորության սկզբունքով քաղաքացիներին բնակարանների (բնակելի տարածությունների) անհատույց հատկացումն է: Այս պարագայում ամուսիններից մեկին անհատույց տրամադրված (նվիրված) բնակարանը չի կարող համարվել համատեղ սեփականություն:

Գործի ելքը

Վերաքննիչ բողոքը բավարարել: Երևան քաղաքի ընդհանուր իրավասության դատարանի “…”թվականի թիվ “…” վճիռը բեկանել և գործն ուղարկել նույն դատարան նոր քննության:

 

Գործով ներկայացուցիչ ՀՀ փաստաբանական պալատի փաստաբան Վարդան Խեչյան

Աղբյուրը` Փաստաբան Վարդան Խեչյանի իրավական ձեռնարկ

Տեքստը տեղադրելիս պարտադիր է ակտիվ հղում կատարել աղբյուրին և նշել հեղինակի անունը

Փաստաբանին կարող եք զանգահարել +374 10 32 02 02 կամ գրել vardan@khechyan.com էլ. հասցեին

Вернуться